Vianočný riešeniacky blog: Keď dávaš, dostaneš


Vianočný riešeniacky blog: Keď dávaš, dostaneš

Vianočné obdobie je krásne aj tým, že nás mnohých motivuje pomáhať ostatným. V Riešeniach sa snažíme pomáhať počas celého roka. A tak sme našich kolegov požiadali, nech sa podelia o svoje skúsenosti alebo spôsob pomoci overeným organizáciám. 

Veríme, že vás inšpirujeme tiež sa zapojiť, či už počas sviatkov alebo kedykoľvek v roku 2020. Pretože je dokázané nielen americkými vedcami, že keď nezištne dávate, dostanete ešte viac späť.

Brána do života – Centrum pre týrané a zneužívané deti

Miloš
branadozivota.sk

Táto téma je mi veľmi blízka, robil som o nej aj diplomovú prácu. Vždy, keď vidím neprávosť, stojím na strane slabších.

 

Česko-slovenský kastračný program

Lenka
zzpz.sk

Je to združenie zaoberajúce sa hromadným odchytom a kastrovaním túlavých a nechcených zvierat, hlavne v osadách.

Príklad: Sečovce

Kastrácia (121): 90 súk/16 psov/13 mačiek/1 kocúr (+ ďalšie v dočasných opaterách)

Odobratých (151): 22 dospelých psov/26 mačiek/103 šteniat

Podporujem tento projekt, pretože zabraňuje vzniku problému, ostatné združenia riešia už vzniknutý problém (t.j. už narodené a nechcené psy a mačky). Život zvierat mi nie je ľahostajný hlavne kvôli nemohúcnosti ich samých pomôcť si. Keď  vidíte, koľko psov je týraných a zúbožených v osadách, v akých podmienkach žijú a zomierajú, je to bolestivý pohľad. Vieme tomu však čiastočne predchádzať, a to dočasným odoberaním týchto zvierat, následnou kastráciou, kedy nielenže sa zníži počet nechcených mláďat, ale predchádza sa u fien rôznym nádorovým ochoreniam, psy sú menej agresívne a neohrozujú ostatných. Výsledky ČSKP sú skvelé. Jediným zákrokom v osade vedia pomôcť aj 270-tim zvieratám zlepšiť kvalitu ich života. Sme to my, ľudia, ktorí im často vytvárame nepredstaviteľné trýznenie, a tiež sme to my, ktorí im vieme pomôcť a zahojiť im rany.

Darovanie krvi

Tomáš a ďalší

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje iba na Slovensku. Obete úrazov a nehôd, ľudia podstupujúci operácie, pacienti liečiaci sa na leukémiu, nádorové ochorenia, ochorenia krvných buniek, tí všetci potrebujú krv. Celosvetovo je za jeden rok pacientom podaných viac ako 26,5 milióna jednotiek krvných zložiek. (Zdroj: ntssr.sk)

“Každý jeden, kto sa rozhodne darovať krv, tým môže zachrániť mnoho ľudských životov.”

Digitálni anjeli

Robo
digitalnianjeli.sk

Digital Marketing Club si zaslúži veľkú pochvalu. Pripravil platformu, cez ktorú môžu marketéri či nadšenci pomáhať rásť neziskovým organizáciám. Rád zdieľam skúsenosti pre dobrú vec, a vidieť, že tých sa cez slovenské neziskové organizácie robí veľa!

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Tomáš S.

Ochrana života a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. 

V minulosti i dnes bola a je základnou organizačnou jednotkou Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky dobrovoľný hasičský zbor. V súčasnej dobe je na Slovensku viac ako 2350 DHZ s 90 000 členmi. Niektoré obce na Slovensku by bez pomoci DHZ zostali napospas požiarom a iným živlom čakajúc na príchod Hasičských a záchranných jednotiek. 

Členovia DHZ vykonávajú túto činnosť nezištne vo svojom voľnom čase s cieľom pomôcť iným.

Pár bodov z hasičského desatora:

  1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.
  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.

Liga proti rakovine

Mišo
lpr.sk

Ligu proti rakovine asi netreba bližšie predstavovať, podporiť ju môžete rovno darom na webe, alebo počas každoročného Dňa narcisov. V tomto prípade porozprávanie pomôže, ale nevylieči. Dôležitá je prevencia (ženy aj muži).

Liga za duševné zdravie

Mišo
dusevnezdravie.sk

Úlohou ligy za duševné zdravie je zlepšenie podmienok a života duševne chorých, ako aj podpora prevencie duševných porúch. Podporiť ju môžete taktiež darom na webe, alebo počas Dní nezábudiek kúpou nezábudky. Taktiež viete pomôcť niekomu vo svojom okolí “šťavnatou” debatou.

Slovenské štatistiky:

  • 400 000 vyšetrených a diagnostikovaných pacientov (kopa nevyšetrených),
  • cca 550 samovrážd uskutočnených/5 000 pokusov.

Plamienok

Miloš a ďalší
plamienok.sk

Plamienok pomáha, aby krátky život nevyliečiteľne chorých detí bol doma radostnejší.

Čo povedať nevyliečiteľne chorému dieťaťu? Keďže neviem na to odpovedať a ani nikdy nechcem, rozhodol som sa, že prispejem pre tých, ktorí to najviac potrebujú.

Sloboda zvierat

Mišo
slobodazvierat.sk

Slobodu zvierat pozná každý z nás, rovnako ako Ligu proti Rakovine. Podporiť ju môžete finančne, materiálne, ale aj dobrovoľníctvom a hlavne adopciou ;). Raz začas tam vybehnem odniesť krmivo a nejaké deky.

Škola pre sluchovo postihnutých, Bratislava

Baška, Miloš, Tomáš S.

Špecializovaná škola pre sluchovo postihnutých.

Miloš: Ja, Tomáš a Baška sme priniesli oblečenie, keďže sa tu nachádzajú aj deti zo sociálne slabších rodín. Budeme radi, keď poslúžia konkrétnemu dieťaťu.

Baška: Som za to, že my ľudia by sme si mali pomáhať. Nehľadiac v akej núdzi sa človek nachádza, či finančnej alebo zdravotnej. Myslím si, že vo svete dobrého nie je nikdy dosť, a preto by sme mali využiť všetky príležitosti a pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. 

V mojom okolí poznám taktiež deti s týmto postihnutím, a preto mi bola táto akcia o čosi bližšia. Doniesli sme im spoločne oblečenie, ktoré si myslím, že využijú viac než my. Nevidím zmysel vo vyhadzovaní vecí, ktoré sa dajú ešte na niečo využiť a hlavne, ktoré môžu poslúžiť aj iným ľuďom. Som veľmi rada, že som mohla pomôcť v takejto dobročinnosti a teším sa na ďalšie akcie podobného typu. 🙂

Vegánska spoločnosť a Humánny pokrok

Miloš
veganskaspolocnost.sk
humannypokrok.sk

Osveta v oblasti rastlinného stravovania a ľudskosti je dôležitá. Chcem ukázať ľuďom, že rastlinná strava prináša mnohé benefity. Okrem lepšieho zdravia hlavne pokoj na duši. 🙂

Nepočujúce dieťa

RIESENIA
nepocujucedieta.sk

OZ Nepočujúce dieťa je krásnym príkladom toho, keď sa rodičia detí s hendikepom (tu konkrétne s poruchou sluchu) spojili a začali aktívne riešiť úplne základné nastavenie zdravotného systému a prípravu detí do plnohodnotného života. Či už je to spojenie komunity, semináre, “lobbing” za prípravu národných smerníc, alebo základnú vec ako je zvýšenie poplatku poisťovní, aby mohlo mať každé dieťa načúvací prístroj, čo je zásadné už v skorom veku. Z ich aktivít dávame do pozornosti ich Slovník posunkov. Je to transparentná organizácia vedená zodpovednými ľuďmi a my si na nich vždy s podporou radi spomenieme.

Beháme pre srdce

RIESENIA
behamepresrdce.sk

Charitatívny beh, výťažok ktorého každý rok podporí konkrétny detský hospic. Do tejto akcie sa zapojila celá firma a zároveň sme sa stali hlavným partnerom podujatia v roku 2019. Veľmi nás dojal príbeh mladej Dominiky a jednoducho sme to chceli odbehnúť pre dobrú vec.

Dobrý anjel

RIESENIA
dobryanjel.sk

Dobrému anjelovi posielame podporu každý mesiac už niekoľko rokov. Momentálne viac ako 3000 rodín prijíma pravidelnú finančnú podporu, ktorá im pomôže vo finančnej núdzi spôsobenej ťažkým ochorením matky, otca či dieťaťa. Dobrý anjel je renomovaná a transparentná organizácia. My sa tešíme, že máme tú česť ich prostredníctvom pomáhať.

Tagy článku:

+ Diskusia nemá žiadne príspevky