Ako efektívne používať Google Trends – tipy a triky


Ako efektívne používať Google Trends – tipy a triky

V aktuálnej situácii je pre biznisy dôležité, aby vedeli čo najlepšie vyhodnocovať trendovosti vyhľadávaní rôznych produktových kategórií alebo služieb. Vyhľadávanosť totiž priamo koreluje s dopytom po daných produktoch a službách.

V tomto článku vám chceme dať niekoľko tipov a trikov, ako efektívne používať bezplatný nástroj Google Trends, ktorý môže byť veľmi užitočným pomocníkom pri správnom vyhodnocovaní aktuálnej situácie, aj pri predikovaní budúcnosti.

V prvom rade si ale povedzme, ako Google Trends funguje. Akonáhle doň zadáte konkrétnu frázu alebo slovo, zobrazí vám normované dáta, nie absolútne vyhľadávanosti. To znamená, že v mesiaci (alebo dni či týždni), kedy daná fráza dosahovala najvyššiu vyhľadávanosť, dostane hodnotu rovnú 100. A všetky ostatné mesiace, dni či týždne sú porovnávené s touto hodnotou a prenesené do grafu.

Tip prvý: Vždy si dávajte pozor, či sa pozeráte na dáta odfiltrované pre správnu krajinu

Vždy, keď prídete na webové stránky nástroja Google Trends a zadáte kľúčové slovo alebo frázu, tak sa prednastavene zobrazia dáta pre USA. Je potrebné zmeniť filtrovanie na krajinu Slovensko. Pozor na to. 🙂
Voľba krajiny v Google Trends

 

Tip druhý: Pozerajte sa na dáta za posledných 12 mesiacov aj na celkové trendovosti od roku 2004

Opäť predvolene platí, že po vyhľadaní frázy Google Trends ukáže dáta za posledných 12 mesiacov. To je samo o sebe veľmi užitočné (v našom príklade pozeráme na trendy vyhľadávania slova “rukavice” a môžete si všimnúť, že v posledných dňoch vyhľadávanosť prudko stúpla). Aby sme ale mali istotu, že nejde (alebo naopak ide) o jednorazový extrém, je rozumné pozrieť sa viac do minulosti, či sa už podobné extrémy vyskytli, alebo sa vyskytujú pravidelne. Vďaka tomu dostaneme oveľa komplexnejšiu informáciu.

Voľba rozsahu dátumov v Google Trends

Tip tretí: Vždy sa pozrite na “Rising” a “Top” queries

Ak sa pozeráte na dáta za časové obdobie rovné alebo menšie ako 12 mesiacov, určite sa pozrite aj na tabuľku Top a Rising queries.

  • Top queries – ukazujú relevantné kľúčové slová s dlhodobo najvyššou vyhľadávanosťou.
  • Rising queries – ukazujú zoznam kľúčových slov, ktoré práve teraz narastajú na objeme vyhľadávania (teda práve teraz je po nich vysoký dopyt). 

Pri analýze príležitostí spojených s koronavírusom sú práve rising queries extrémne užitočné, pretože predikujú, o čo bude najvyšší záujem nasledujúce dni či týždne. 

Top a rising queries v Google Trends

V našom konkrétnom prípade si vľavo na obrázku nižšie môžete všimnúť, že najviac vyhľadávané slová (spojené so slovom “rukavice”)  za posledných 12 mesiacov sú “jednorazove rukavice” a potom s veľkým odstupom “gumene rukavice”. A na obrázku vpravo vidíte zoznam slov, ktoré aktuálne naberajú na vyhľadávanosti. Medzi nimi sú “latexove rukavice jednorazove” a “rukavice jednorazove 100 ks”.

Ukážka top a rising queries

Všimnite si, že pri Top queries aj Rising queries máte väčšinou viac než len 5 slov. 😉

Tip štvrtý: Pozerajte sa na medziročné trendy a predikujte budúcnosť

V niektorých prípadoch je veľmi nápomocné, ak sa pozeráme na medziročné trendy. Zoberme si napríklad slovo “kolobežky”. Ak chceme predikovať, či v nasledujúcom období bude ich vyhľadávanosť rásť, potrebujeme si kľúčové slovo zadať dva – trikrát (alebo viackrát) a potom použiť filtrovanie podľa obdobia. Vo filtroch si nastavíme celý kalendárny rok 2018, 2019 a 2020.

Vo výsledku po odfiltrovaní dostaneme dáta ukázané na obrázku nižšie. Modrá krivka je vyhľadávanosť slova “kolobezky” v roku 2018, červená v roku 2019 a žltá je vyhľadávanosť v roku 2020 (doposiaľ).

Porovnanie YoY trendov vyhľadávanosti

Prvé, čo si môžeme všimnúť je, že v roku 2019 bola vyhľadávanosť kolobežiek oveľa vyššia než v roku 2018. A najväčší dopyt bol medzi júlom a augustom. Dôvodom bol pravdepodobne nárast dopytu po elektrických kolobežkách, ktoré boli minulý rok silným trendom. 

Z dát ale vieme predikovať, že ak bude trendovosť rovnaká ako minulý rok (a žltá krivka bude v budúcnosti kopírovať červenú krivku), tak dopyt oproti dnešku mierne stúpne, ale najvyšší peak nás čaká až neskôr.

Medziročné porovnanie v Google Trends

Pokiaľ napríklad nepredávate elektrické kolobežky (ktoré boli minulý rok silným trendom) bude vhodné ich z dát odstrániť. Viď ďalší tip. 

Tip piaty: Odstráňte z dát vyhľadávanosti slová, o ktoré nemáte záujem

Ak zadáte do Google Trends slovo “kolobezky”, na grafe uvidíte dáta z vyhľadávaní všetkých fráz obsahujúcich slovo “kolobezky”. Ktoré konkrétne to sú vám napovedia zoznamy Top a Rising queries. Ak chcete niektoré odstrániť, použite pri zadávaní znamienko mínus “-”.

Povedzme, že chceme vyhodnotiť predikciu pre vyhľadávanosť kolobežiek, ale nechceme mať v dátach zahrnuté aj elektrické kolobežky, pretože ich nemáme v ponuke. Postup demonštruje obrázok nižšie.

Odstránenie kľúčového slova z dát

Tip šiesty: Všetky dáta si môžete stiahnuť vo formáte pre excel a robiť s nimi čokoľvek, čo potrebujete

V prípade, že robíte podrobnejšie rozbory, cez viac kľúčových slov a období, potom má zmysel si čiastkové dáta sťahovať vo formáte pre excel a spracovávať priamo v exceli (alebo v Google sheetoch). Dostanete tak do rúk všetky funkcie a možnosti, ktoré excel ponúka. 

Stiahnutie dát z Google Trends

Napríklad si viete spraviť predikcie, aký bude vývoj vyhľadávanosti a záujmu o koronavírus vzhľadom na vyhľadávanosti všetkých predchádzajúcich epidémií. A postrehnúť, že naozaj po prvom peaku prichádza s odstupom 6-tich mesiacov druhý peak. 

Predikcie záujmu o epidémie

Ak máte akékoľvek otázky alebo skúsenosti s používaním Google Trends, neváhajte sa s nimi podeliť v diskusii pod článkom. Prajeme príjemné analyzovanie. 🙂 

Potrebujete konzultáciu, alebo hľadáte pomoc vo vašom online podnikaní?
Sme pripravení nájsť pre vás vhodné riešenia.
Kontaktujte nás →
Potrebujete konzultáciu, alebo hľadáte pomoc vo vašom online podnikaní?

+ Diskusia nemá žiadne príspevky