Užitočné novinky v Google AdWords: Rozšírené kampane a rozšírenia reklám


Užitočné novinky v Google AdWords: Rozšírené kampane a rozšírenia reklám

Správci AdWords účtov sa už niekoľko týždňov stretávajú s apelom zo strany Google AdWords na inovovanie svojich kampaní na rozšírené kampane. O čo ide?

Ak sme doteraz chceli cieliť reklamu na mobilné zariadenia, museli sme vytvoriť samostatnú kampaň s nastaveniami pre tieto zariadenia.

Novinkou sú rozšírené kampane. Rozšírená kampaň cieli na desktop a mobilné zariadenia súčasne. V rozšírenej kampani vieme nastaviť zvlášť ceny za klik pre oba typy zariadení. Percentuálne určíme o koľko nižšiu či vyššiu cenu za klik ponúkame mobilným zariadeniam.

V prípade rozhodnutia, že o inzerciu v mobilných zariadeniach nestojíme, aj napriek dobe, kedy sa vykonáva čoraz viac nákupov práve touto cestou, je potrebné nastaviť cenu za klik na -100%.

Nie je potrebné vytvárať zvlášť reklamné zostavy pre texty na mobilné zariadenia. Už pri tvorbe textového odkazu určíme, kam chceme reklamu cieliť.

Pokiaľ nenastavíme predvoľbu zariadenia,  vytvorená reklama sa bude zobrazovať pre oba typy zariadení. V prípade zvolenia tejto možnosti bude v mobilných zariadeniach Google AdWords uprednostňovať túto reklamu.

Zatiaľ je voľba rozšírenej kampane dobrovoľná. V júni automaticky všetky kampane prejdú do rozšíreného nastavenia. Odporúčame zlúčiť si kampane skôr, ako to urobí Google AdWords za vás.

S ďalšími novinkami Google AdWords prichádza ohľadne rozšírení reklamných textov.

Donedávna sme rozšírenia reklám nastavovali iba na úrovni kampaní. Teraz je možné nastaviť rozšírenie reklamy aj na úrovni reklamných skupín.

Veľmi príjemná novinka je aj v rozsahu schvaľovania sitelinks. Pokiaľ sa doteraz čo len v jednom riadku rozšírenia nachádzal rozpor s pravidlami, zamietli celé rozšírenie.

Akutálne sa schvaľujú sitelinks na úrovni riadkov. Čiže ak neschvália jeden riadok rozšírenia, zvyšné riadky budú aktívne. Výhodou schvaľovania po riadkoch je aj fakt, že pokiaľ sa robia zmeny na úrovni riadkov, nezmaže sa história celého rozšírenia a môžeme naďalej sledovať štatistiky.

Opäť je tu možnosť vybrať si, či sa má rozšírenie zobraziť pre desktop alebo mobilné zariadenia.

Ďalšou skvelou novinkou je možnosť plánovania zobrazovania rozšírení. V prípade rozšírenia reklamy o tel. číslo môžeme nastaviť zobrazovanie rozšírenia v určitom čase.

Ak napríklad poskytujete helpdesk len od 9.00 do  17.00, viete tomuto času prispôsobiť aj zobrazovanie telefónneho čísla v reklame.

Časovanie je využiteľné aj v prípade Sitelinks. Ak v rozšíreniach komunikujeme  časovo obmedzené akcie, môžeme nastaviť dátum začatia a ukončenia zobrazovania akcie.

Uvedené novinky považujem za krok vpred. V prípade rozšírení kampaní Google AdWords uľahčuje tvorbu reklám pre mobilné zariadenia. Čo sa rozšírení reklamných odkazov týka, za veľmi pozitívny fakt vnímam nový proces schvaľovania. Objavujú sa nové možnosti pri tvorbe stratégií kampaní na úrovni reklamných skupín.  V neposlednom rade zjednodušuje plánovanie zobrazovania rozšírení sledovanie v prípade časovo obmedzených akcií.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky