Silný e-shop pozná svoje slabiny 1. časť


Silný e-shop pozná svoje slabiny 1. časť

Chcete sa zorientovať v nástrojoch na sledovanie správania? Ak vás zaujíma, ako fungujú, aké majú funkcie, ako sú spoplatnené a omnoho viac, prečítajte si prvý článok zo seriálu o nástrojoch na sledovanie správania na webstránkach. V prvom dieli si predstavíme jednotlivé možnosti, ktoré nám tieto nástroje ponúkajú. V druhom dieli porovnáme Hotjar, Crazyegg, VWO, Luckyorange a Mouseflow.

Otvorme oči, nájdime priestor

Aj tí najlepší robia chyby a majú svoje slabé miesta. Na rozdiel od neúspešných však o nich vedia. Poznajú svoje slabiny. Vedia, kde je priestor na zlepšenie sa.

Nie každý vie, ako sa naučiť o svojich nedostatkoch čo najviac, ako sa na ne pozrieť konštruktívne. K „online sebapoznaniu“ môžu výrazne napomôcť nástroje na sledovanie správania. Odkrývajú, čo konkrétny návštevník robí na webe. Môžeme vidieť jeho pohyby myšou a jednotlivé kliknutia. Dozvieme sa, koľko návštevníkov vyplnilo formulár a ktoré polia im robili problém. Zistíme aj kam najčastejšie na stránke návštevníci klikajú a ktoré časti stránky vôbec nenavštevujú atď.

Keď máme tieto informácie, vieme, kde je priestor na zlepšenie. Svoju vzácnu energiu, čas a prostriedky si vieme rozložiť do ďalších období podľa presnejších priorít.

S rozvojom technológií a presunom nákupov z kamenných predajní do online obchodov, narastá potreba pracovať s „online atmosférickým marketingom“. Tak, ako chceme, aby sa u nás doma dobre cítil každý pozvaný hosť, rovnako chceme, aby sa na našej stránke (alebo v e-shope) dobre cítili aj všetci návštevníci, potenciálni zákazníci, či už „smartfoňáci“, „tableťáci“ alebo „desktopáci“.

Množina dát je viac ako jedna informácia

Rôzne nástroje ponúkajú rôzne možnosti, nazvime ich „funkcie“. K základným a najvyužívanejším patria heatmapy a clickmapy, a všetky možné ďalšie mapy, ako scrollmapy a movemapy.

Heatmap, čiže “tepelná mapa”, je vizuálny prehľad zobrazujúci, ktorý obsah stránky je pre návštevníkov zaujímavý a ktorý nie. Tmavšie miesta sú menej obľúbené a tie svetlejšie sú viac obľúbené. Inak povedané, ide o vizuálne prehľadné zobrazenie toho, ako sa správajú návštevníci na webových stránkach. Takéto zobrazenie je jednoduchšie na pochopenie, ako stĺpce čísel.

Ostatné mapy, čo boli spomenuté, sú rôzne typy samotných heatmáp. V krátkosti:

Clickmap “Klikmapa”:
Ide o záznam všetkých užívateľských kliknutí na webe, či už na linky alebo neaktívny obsah webu.

Scrollmap “Mapa zoskrolovania myšou”:
Vizuálne zobrazenie toho, ktorá časť stránky odhora nadol je najvidenejšia, a teda zrejme aj najčítanejšia. Zvyčajne nám ukáže, že k samotnej pätičke stránky sa dostane iba minimum návštevníkov webu.

crazyegg scrollmap

Čo z tohto vieme vyčítať? Obrázok zachytáva scrollmap v spodnej polovici stránky. Vidíme, že čím nižšie sa na stránke nachádzame, tým menej návštevníkov sa až sem dostalo (doskrolovalo, či dočítalo).

Niektoré nástroje ponúkajú aj “Mouse eye tracking”, niekedy označovaný ako Movemap, čo je sledovanie pohybu myšou za predpokladu, že myš zvyčajne smeruje tam, kam sa užívateľ pozerá. Sledujeme tak vlastne pohľad užívateľa.

Tieto zozbierané dáta sa môžu následne zobraziť v rôznych výstupoch. Nie všetky formy výstupov poskytujú všetky nástroje na sledovanie správania užívateľov.

Overlay:
Poskytuje informácie o jednotlivých odkazoch na stránke. K dispozícii je viac druhov informácií. K základným patrí percentuálne vyjadrený počet kliknutí na odkaz a percentuálne vyjadrenie počtu kliknutí.

Nasledujúce obrázky ukazujú, ako vyzerá “Overlay” v nástroji Crazyegg:

crazyegg - overlay

Zľava: 1.- označenie odkazu v náhľade Overlay; 2.- po rozbalení – počet kliknutí, percentuálne vyjadrenie a hodnoty zvolenej metriky; 3.- metriky, ktoré sú k dispozícii

List:
Ide o jednoduchý tabuľkový report. Poskytuje informácie o jednotlivých (viditeľných aj neviditeľných) prvkoch na stránke – aký je to typ (formulár, text, link, obrázok…), počet kliknutí na daný prvok a percentuálne vyjadrenie počtu kliknutí.

Confetti:
Tento názov preto, lebo na stránke sa zobrazujú malé farebné bodky vyzerajúce ako konfety. Tieto bodky zobrazujú kliknutia myšou a metriku kliknutí. Vo zvolenej metrike rôzne farby znamenajú rôzne hodnoty.

crazyegg confetti

Veľmi užitočným, zaujímavým a až návykovým je nástroj RECORDINGS alebo aj Visitor Recordings. Ide o videozáznamy správania sa návštevníka vašej stránky. Vidíte kurzor myši, a to, ako ňou návštevník pohybuje, kam skroluje, kde klikne a kde ukončí svoju návštevu.

Tieto videozáznamy sú neskutočne nápomocné pri odpovediach na také otázky, ako napríklad: „Vedú prvky môjho webu návštevníka tam, kam ho chcem priviesť?” „Ak nie, prečo je to tak?” Na videozáznamoch je vidieť, čo pôsobí na návštevníka mätúco.

Tu je vidieť príklad takého videa.

Okrem uvedených heatmáp nám dokážu nástroje na analýzu správania poskytnúť aj ďalšie, často cennejšie, aj keď nie tak vizuálne zaujímavé, informácie.

Ide o:

  • Funnel (lievikové zúženie, lievikový report)
  • Analýza formulára
  • Polls (rôzne anketové formuláre)

Funnel:
Vytvorenie lievikového reportu je výborný spôsob, ako objaviť najväčšie prekážky pre konverziu na vašich stránkach. Následne je jednoduchšie pristúpiť ku krokom, ktoré zlepšia konverzný tok vašich návštevníkov. Nižšie porovnávané nástroje na sledovanie správania majú rôzne grafické spracovanie lievikového reportu a rôznu obťažnosť zadania užívateľských krokov, ktoré chcete sledovať. Aby ste “funnely” mohli využívať, je nutné zadať jednotlivé kroky konverznej cesty s presnou url adresou každého kroku. Keď je “funnel” správne zadaný, získate v lievikovom reporte informácie o tom, koľko návštev bolo v každom kroku, aké percento návštev v danom kroku odišlo zo stránky a v ceste nepokračovalo, a aj percento úspešných konverzií.

Analýza formulára:
Tento report nám poskytuje informácie o tom, ako a s akým formulárom na vašej stránke návštevníci interagovali. Dozviete sa, ktoré polia vyplnili, prípadne koľko času strávili pri ich vypĺňaní. Zistíte tak, či je otázka, prípadne údaj niektorého z polí, príliš náročný pre návštevníkov. Ak objavíte príčinu, prečo neodošlú vyplnený formulár, je omnoho jednoduchšie formulár upraviť, ako by ste iba mali hádať, s čím asi môžu mať problém.

Polls:
Ide o formu anketových formulárov, ktorými návštevníkov svojich stránok požiadate o hlasovanie či vyjadrenie, napríklad k otázke, čo si myslia o vašej stránke, prečo ju opúšťajú, atď. Získate vzácnu spätnú väzbu.

Dôležité je spomenúť, ako nástroje na sledovanie správania fungujú. Ako je vôbec možné, že zaznamenávajú všetku spomínanú aktivitu. Každý nástroj vygeneruje vlastný kúsok kódu (script), ktorý treba vložiť na každú stránku. Môžete na to použiť Tag Manager od spoločnosti Google, ak ho máte nasadený na svojom webe, alebo túto prácu zadáte programátorovi. Kód následne zhromažďuje údaje a odosiela ich na spracovanie. Žiaden z uvedených nástrojov tak netreba inštalovať do vášho počítača. Ak chcete vidieť výsledky, stačí keď sa prihlásite priamo na stránke do vášho účtu (musíte byť online).

V tomto dieli seriálu o nástrojoch sledovania správania (niekedy označovaných ako „click tracking tools“) sme získali základné informácie o tom, čo dokážu. Druhý diel sa bude zaoberať tým, ako jednotlivé úlohy zvládajú konkrétne nástroje. Porovnáme Hotjar, CrazyEgg, VWO, Mouseflow a Luckyorange.

Máte predstavu, ktorá z uvedených funkcií by práve vám priniesla informácie potrebné na odstránenie svojich slabín v konkurenčnom boji? Napíšte nám o tom v komentároch.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky