Segmentácia užívateľov v Google Analytics


Segmentácia užívateľov v Google Analytics

Aj vás zaujíma, ako sa na vašom webe správajú rôzne cieľové skupiny užívateľov? Napríklad ktoré služby/produkty vyhľadávajú skôr ženy a ktoré skôr muži a aké pri tom používajú kľúčové slová? Aké sú všeobecne rozdiely v správaní rôznych cieľových skupín, ktoré máme zadefinované?

Segmentácia užívateľov v reportoch Google Analytics

Google Analytics nám umožňuje segmentovať všetky reporty na základe zadefinovaných parametrov, ktoré môžu byť ako demografické (vek, pohlavie, vzdelanie,  záujmy…), tak úplne špecifické (zákazníci, ktorí už v minulosti niečo objednali, zákazníci, ktorí už majú zakúpení nejaký konkrétny produkt/službu, alebo návštevníci, ktorí si prezerali konkrétne video, …).

Využívanie segmentácie užívateľov v Google Analytics zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu štatistických reportov, umožňuje samostatne sledovať trendy a správanie rôznych cieľových skupín návštevníkov a všeobecne robí reporty oveľa viac „actionable“.  To znamená, že na ich základe môžete efektívnejšie robiť rozhodnutia, ktoré prospejú vášmu online biznisu.

Správne nastaviť segmentáciu návštevníkov  pritom nie je žiadna veda (aj keď ako všetko aj segmentácia v GA má svoje muchy).   Podrobnejšie informácie a vodítka ako správne postupovať sa dozviete v našej nahovorenej prezentácií „Aký ROI vám prinášajú ženy vo veku 25 až 35 rokov“.

 

+ Diskusia nemá žiadne príspevky