Report, vďaka ktorému určite zlepšíte predaje!


Report, vďaka ktorému určite zlepšíte predaje!

Každý majiteľ e-shopu, riaditeľ obchodu aj marketér ho rád uvíta. Reportovacie rozhranie, ktoré v reálnom čase umožňuje sledovať predaje na e-shope podľa kategórií produktov, značiek či typu zákazníka (B2B zákazníci, B2C zákazníci, zákazníci vo vernostnom programe a podobne).

Tieto dáta sa dajú získať rôznymi spôsobmi, no nie vždy jednoduchou cestou. A ešte náročnejšie je dostať sa k takým reportom, ktoré sú aktualizované na dennej báze.

Dnes sa, našťastie, riešenie nájde takmer na všetko. Jednou z možností, po ktorej siahneme my, keď potrebujeme sprístupniť cenné dáta v reálnom čase pre našich klientov, je príprava reportov na mieru v Google Looker Studio. Naše reporty majú hneď dve výhody, ktoré oceníte:

  • Prvou výhodou je prístupnosť (import dát a práca s našimi reportami je jednoduchšia ako s pokročilejšími nástrojmi typu Power BI, alebo s reportovacími rozhraniami v jednotlivých informačných / skladových / účtovných systémoch). A reporty sa dajú ľahko zozdieľať komukoľvek.
  • Druhou výhodou čitateľnosť a schopnosť dávať veci do kontextu. Reporty spájajú rôzne zdroje dát a umožňujú ich ľahkú interpretáciu. Nestráca sa tak kontext a vzťahy medzi jednotlivými dátami. Vo vlastných reportoch môžeme napríklad spojiť dáta o predajoch produktov v jednotlivých kategóriách na e-shope s mediálnymi nákladmi na inzerciu daných produktov v Google Ads alebo iných reklamných systémoch. A výsledné porovnanie reprezentovať prehľadným grafom (alebo jednoduchou tabuľkou). To vo výsledku umožňuje rýchlo odčítať kľúčové poznatky a trendy pre správne rozhodovanie (ako veci zlepšiť).

Našim e-commerce klientom Looker Studio bežne prepájame s RSHOP-om. Vďaka tomu, že používame dáta o predajoch priamo z e-shopu, klient sa môže spoľahnúť, že dáta v reportoch na 100 % korešpondujú s realitou.

Aké reporty štandardne používame a na aké účely

Pre základnú predstavu o užitočnosti reportov pripájame príklad jednoduchého základného reportu. Jeho celý screen vidíte nižšie.

Základný report, ktorý pomôže zvýšiť tržby e-shopu

Poďme si ho rozkúskovať.

V hornej časti reportu máme ovládacie prvky.

Vieme si zvoliť ľubovoľné časové obdobie – mesiac, kvartál alebo celý rok. Prípadne aj dnešný deň, kde uvidíme priebežné výsledky za aktuálny deň v reálnom čase.

Podľa potreby si môžeme pozrieť dáta týkajúce sa predajnosti konkrétnej kategórie produktov, konkrétnej značky alebo si vyfiltrovať len predaje smerujúce k B2B alebo B2C zákazníkom.
A samozrejme, všetko sa dá spolu kombinovať. To znamená, že ak chceme vidieť predajnosť produktov  konkrétnej značky v konkrétnej kategórii, ktoré vykonali B2B zákazníci, vieme tak spraviť.

Ovládacie prvky reportu

Všetky dáta máme následne prezentované viacerými spôsobmi. Prvým je tabuľka nižšie. V nej vidíme predajnosť a hrubú maržu z predaja rozbitú na jednotlivé kombinácie „Kategória“ vs. „Výrobca“. Užitočná je najmä v prípade, ak si z nej vytiahneme dáta o predajoch iba jednej konkrétnej značky. Z tabuľky v takom prípade vieme vyčítať, v ktorých kategóriách na e-shope máme najväčšie objemy predaja produktov konkrétnej značky/značiek.

Alebo opačne, ak si odfiltrujeme dáta iba pre konkrétnu kategóriu, potom v tabuľke uvidíme objemy predaja produktov v danej kategórii rozbité na úroveň jednotlivých značiek produktov

Tieto dáta sú praktické aj pre marketingových pracovníkov. Umožňujú totiž nielen prioritizovať pozornosť na kategórie a značky s najväčšími predajmi. Dovoľujú zároveň aj presnejšie pochopiť, ktoré konkrétne značky produktov v konkrétnej kategórii robia najväčšie obraty, či prinášajú najväčšiu hrubú maržu z predaja.

Prehľad obratov po kategóriách e-shopu

Nasleduje prezentácia dát vo forme grafov. Tie sa dajú využiť naozaj vo veľkom. Keď ich správne čítame, odhalia nám, napríklad, trendy predajnosti. Môžeme tak sledovať trendy predajov a meniacich sa marží naprieč všetkými kategóriami a značkami alebo si dáta odfiltrovať tak, aby sme videli trend predaja produktov jednej konkrétnej značky alebo jednej konkrétnej kategórie.

Je to mega užitočné, ak napríklad zmeníme predajné ceny produktov v konkrétnej kategórii/kategóriách alebo pri konkrétnej značke/značkách. Vďaka grafu budeme rýchlo vidieť, ako sa zmeny prejavili na obratoch a výškach marží. Stále platí, že v grafe môžeme mať odfiltrované len dáta o predaji kategórii a značiek, ktoré nás zaujímajú.

Graf vývoja obratov a hrubej marže v čase

Poslednú časť reportu mám ja osobne najradšej. Máme tu v grafe interpretované dáta o obrate a hrubej marži z predajov produktov konkrétnych značiek. Toto je zlatá baňa základných informácií pre správnu prioritizáciu produktových kampaní. Ukazujú nám, kam presne investovať marketingové rozpočty.

Ľahko vieme hľadať príležitosti. Keď si napríklad odfiltrujeme dáta len pre konkrétnu kategóriu, rýchlo uvidíme, na ktorých značkách v danej kategórii máme najvyššiu hrubú maržu. Do nich šikovne nalejeme marketingové budgety a budeme sledovať, ako sa zmeny prejavia na predajnosti danej značky v danej kategórii najbližšie dni po navýšení rozpočtov.

Porovnanie hrubých marží podľa značky

Mať k dispozícii prehľady s dátami o predajoch a maržiach umožňuje ľahko a rýchlo získať podrobnejšie poznatky, na základe ktorých sa dajú robiť rozhodnutia. Či už marketingové alebo tie o preceňovaní produktov (a následne rýchlo sledovať, ako sa zmeny prejavia na objemoch predaja). Okrem toho nám správne reporty umožňujú lepšie plánovanie. Dáta si totiž vieme pozrieť aj spätne, napríklad, za predchádzajúci rok. Zásadne lepšie sa potom plánujú akcie na nasledujúci mesiac, ak sa vieme pozrieť, čo sa najlepšie predávalo v rovnaký mesiac v predošlom roku.

Chceli by ste aj vy získať real-time prehľady na mieru?

Dobrou správou je, že každý klient na našej e-commerce platforme RSHOP môže získať podobné prehľady. A vieme ich pripraviť na mieru. Máme klientov, ktorí pracujú hneď s niekoľkými reportami – jeden používa marketingový riaditeľ, iný report používa riaditeľ obchodu, ďalšie pripravíme pre špecifické potreby každého oddelenia firmy.

Máte aj vy záujem získať custom reporty na mieru? Neváhajte nás kontaktovať 🙂

Looker studio reporty na mieru

+ Diskusia nemá žiadne príspevky