Remarketingové publiká – Facebook vs. Google


Remarketingové publiká – Facebook vs. Google

Čo sú remarketingové publiká? Ide o publiká užívateľov, ktorí v minulosti navštívili našu stránku. Práve vďaka tomu vieme, že mali o našu značku, produkt alebo službu niekedy záujem. Tak to však nekončí. Na základe ich aktivít na našej stránke môžeme jednotne komunikovať naprieč oboma sieťami. To je sila remarketingu.

Remarketing je dnes značne využívaný a ukazuje to aj vo výsledkoch. Avšak so zvyšujúcim počtom možností a marketingových kanálov sa občas pozabudne na niektoré aspekty. Z tohto dôvody môžu vznikať otázky ako „Načo vkladať Facebook Pixel, keď už zaznamenávame aktivity návštevníkov cez Google Analytics?“ a podobné.

Rovnako ako v Google Obsahovej sieti (GDN), aj na Facebooku sa chcú marketéri sústrediť na remarketing a oslovovať užívateľov, ktorí navštívili ich stránku a vykonali na nej istú aktivitu. V tomto blogu sa pokúsime porovnať možnosti, ktoré máme v GDN a na Facebooku.

V obidvoch sieťach vieme využiť publiká, ktoré sme v minulosti získali na základe e-mailových adries (možnosť nahrať aj z MailChimpu alebo iného e-mailového zoznamu). Na Facebooku aj podľa užívateľských Facebook ID alebo mobile advertiser ID (ak užívatelia používajú aplikáciu). My sa však zameriame na publiká, ktoré vieme zostaviť na základe aktivít užívateľov na našej stránke.

Facebook remarketingové publiká podľa (ne)videnia podstránky

Pri budovaní publík ponúka Facebook 4 základné filtre:

 • Všetci návštevníci našej stránky
 • Návštevníci, ktorí boli na špecifických podstránkach
 • Návštevníci, ktorí boli na špecifických podstránkach ale nie na iných
 • Užívatelia, ktorí nenavštívili stránku za posledných X dní

Facebook základný filter

Pomocou týchto základných filtrov dokážeme celkom dôkladne vytvoriť požadované publiká. Všetky remarketingové publiká na Facebooku majú dĺžku trvania najviac 180 dní.

Čo ak však chceme vytvoriť dôkladnejšie publiká? Iste ste si všimli aj ďalší filter a to „Custom Combinations“. Táto možnosť ponúka kombináciu filtrov ale taktiež využitie štandardných udalostí. Práve vďaka týmto udalostiam dokáže Facebook dôkladnejšie sledovať aktivity na našej stránke.

Facebook remarketingové publiká podľa udalostí

Štandardné udalosti na Facebooku dokážu vytvárať publiká na základe aktivít užívateľov, nie len na základe pozretých stránok. Týmto sa značne zvyšuje využitie Facebook Pixelu, ktorý dokáže sledovať najdôležitejšie metriky pre väčšinu stránok.

Aké štandardné udalosti sú dostupné?

 • Page View: základná udalosť, návšteva podstránky
 • View Content: návšteva podstránky s obsahom (produktová stránka, blog)
 • Search: vyhľadávanie na stránke
 • Add To Cart: kliknutie na tlačidlo „vložiť do košíka“
 • Initiate Checkout: prechod z košíka do objednávky
 • Add Payment Info: zadanie fakturačných údajov
 • Purchase: dokončenie nákupu
 • Complete Registration: dokončenie registrácie
 • Add To Wishlist: vloženie produktu do zoznamu želaných produktov

Pri týchto udalostiach je však nutné poznamenať, že nie každá stránka využije všetky udalosti a iným stránkam môžu naopak chýbať ďalšie udalosti. Pri nedostatku udalostí viete použiť „custom conversions“ na zostavenie publík, prípadne použiť jednu zo štandardných udalostí a prispôsobiť si ju podľa potreby.

Facebook filtrovanie podľa udalostí

Google AdWords remarketingové publiká

Taktiež pri Google AdWords sa zameriame na publiká na základe aktivít na stránke. AdWords dokáže taktiež zostaviť publiká z aplikácií, e-mailových zoznamov a aj z YouTube.

Rovnako ako na Facebooku, aj v Google AdWords dokážeme zostaviť publiká na základe návštev podstránok, vylúčiť isté podstránky, podľa dňa návštevy a samozrejme na základe kombinácií. Na rozdiel od Facebook publík, ktoré používajú len počet dní od poslednej návštevy, Google dokáže použiť návštevu počas nami zvoleného časového obdobia na priradenie návštevníka do publika.

AdWords základné filtrovanie

Google Analytics remarketingové publiká

Samozrejme, vďaka Google Analytics dokážeme vytvoriť publiká na základe aktivity užívateľov na našej stránke. Na rozdiel od Facebook Pixelu dokáže Analytics zaznamenať značne viac informácií a tie následne môžeme využiť na zostavenie spomenutých publík.

Spoločne v kombinácií s Google Tag Managerom dokážeme dôkladne špecifikovať aktivity návštevníkov v našom publiku. Výhodou je veľká flexibilita pri tvorbe publík. Vďaka Google Analytics vieme vytvárať takmer neobmedzený počet metrík. Dokonca si vieme vytvoriť aj vlastné premenné, čiže Analytics pokryje všetky kľúčové metriky.

Analytics publiká

Porovnanie remarketingových publík Facebook v. Google

Obe siete poskytujú relatívne flexibilné možnosti budovania remarketingových publík. Avšak Google vďaka Analytics poskytuje značne rozsiahlejšie možnosti vytvorenia remarketingových publík. Využitie tejto flexibility pri Google Analytics je na marketéroch a či dokážu vďaka tomu zostaviť vhodné publiká.

Jednoznačný ale pri tom najdôležitejší rozdiel medzi týmito publikami je sieť, ktorú využívajú. S AdWords sa nedostaneme na Facebook a naopak, s Facebookom sa nedostaneme do Google Obsahovej sieti. Práve preto je dôležité vedieť využívať remarketingové publiká v oboch sieťach.

Na základe čoho vieme zostaviť remarketingové publiká?

Tabuľka porovnania:

Vlastnosť Facebook Google AdWords / Analytics
Zacielenie Facebook Google Obsahová sieť (GDN)
Návšteva podstránky Áno Áno
Vylúčenie návštevy podstránky Áno Áno
Počet dní od poslednej návštevy Áno Áno
Max. počet dní v publiku 180 Vyhľadávanie (180), GDN (540)
Udalosti Facebook štandardné udalosti Google Tag Manager udalosti
Ďalšie aktivity užívateľov Nie Áno (napr. trvanie na stránke, počet videných podstránok, atď.)

Keďže sme si už porovnali remarketingové publiká, zostáva otázka: „Čo s nimi ďalej?“ V nasledujúcej časti si povieme, ako využiť tieto publiká navzájom, aby sme dokázali poskytnúť kontinuálnu komunikáciu v obidvoch sieťach.

[SPOILER] Batman a Superman skončia na jednej strane

a.k.a prepojenie Facebook a Google remarketingových publík

V prichádzajúcom filme Batman v. Superman eventuálne skončia Batman a Superman na jednej strane a spoja svoje sily. V našom prípade však začne Facebook a Google na rovnakej strane. A to doslovne.

Aj Vám sa prihodí, že si zakúpite produkt ale reklamy naprieč sieťami Vás naďalej prenasledujú? Nepotrebujeme predsa novú televíziu každý týždeň. Povieme si, ako zabezpečiť storytelling v našich kampaniach naprieč sieťami a nezabudneme ani na vylúčenie návštevníkov, ktorí spravili konverziu.

Prepojenie remarketingových publík

V celku jednoduchým spôsobom prepojenia remarketingových publík je využitie unikátnych podstránok, ktoré si dokážeme zostaviť behom niekoľkých sekúnd vďaka UTM. Ktorákoľvek podstránka s UTM použitá v kampani sa môže stať spúšťačom, ktorý priradí užívateľa do remarketingových publík v oboch sieťach.

Prečo vlastne potrebujeme unikátnu podstránku? Dôvod je jednoduchý. Aby bol návštevník priradený do publika na základe navštívenej podstránky, musíme zabezpečiť, aby bola spustená iba raz. V tomto prípade by každé ďalšie načítanie tejto stránky vrátilo návštevníka na začiatok funnelu, čomu sa chceme vyhnúť.

Vytvorenie story-tellingu naprieč sieťami

Po tejto návšteve môžeme začať komunikovať náš príbeh rovnako naprieč oboma sieťami. Stačí si vytvoriť rovnaké publiká, ktoré budú mať nasledujúce nastavenia, kde popisujeme (návšteva našej unikátnej landing page za posledných X dní / vylúčené stránky / čo komunikujeme):

 • Publikum 1: videli landing page za posledné 1-2 dni / nespravili konverziu / komunikuje sa značka
 • Publikum 2: videli landing page za posledných 3-6 dní / nespravili konverziu / komunikujú sa produkty
 • Publikum 3: videli landing page za posledných 7-10 dní / nespravili konverziu / komunikujú sa benefity produktov
 • Publikum 4: videli landing page za posledných 11-12 dní / nespravili konverziu / komunikuje sa akcia
 • Publikum 5: videli landing page za posledných 13-14 dní / nespravili konverziu / komunikuje sa ďalší benefit

Týmto spôsobom dokážeme vylúčiť z publika návštevníkov, ktorí spravili počas pohybu vo funneli konverziu. Ak počas tohto obdobia vo funneli nespravia konverziu, môžeme sa rozhodnúť, čo s týmito návštevníkmi ďalej – vylúčiť ich z remarketingu alebo ich naďalej oslovovať.

Popísali sme jednoduchý spôsob ako zabezpečiť jednotnú komunikáciu a zároveň sme nezabudli na vylúčenie konvertovaných návštevníkov. Týmto spôsobom dokážeme postupne vzdelávať návštevníka o našej značne, produktoch alebo službách a zároveň ich nezaťažujeme po konverzii. To všetko naprieč obidvoma sieťami.

Aké máte skúsenosti s remarketingovými publikami? Skúšali ste story-telling naprieč sieťami? Dajte nám vedieť v komentároch.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky