Prvý pilier digitálneho marketingu


Prvý pilier digitálneho marketingu

Máte aj vy niekedy pocit, že marketing v digitálnom svete už začína byť málinko komplikovaný? Máme XYZ možností čo robiť. Kvantá médií a reklamných formátov. Ľudia vyhľadávajú, porovnávajú, klábosia na Facebooku, robia výskum online a nakupujú online alebo offline. A od momentu kedy len začali rozoznávať potrebu niečo kúpiť (a vlastne ešte ďaleko pred týmto momentom) až po nákup, ich mohlo ovplyvniť akýmkoľvek spôsobom množstvo vecí. Na prvý pohľad je to tak trochu chaos.

Fakt: všetko so všetkým súvisí. Online prostredie (s ktorým pracujem každý deň) si zvyknem predstavovať ako ekosystém. Ako sieť, kde každý uzol/prvok siete je nejakým spôsobom prepojený s ďalšími uzlami v sieti. Kde mierne šťuchnutie do jedného uzla môže reťazovo ovplyvniť ďalšie. A tie potom ovplyvnia zase ďalšie uzly. Jednoducho výsledný efekt jedného konkrétneho úkonu, napríklad zvýšenie dosahu konkrétnej kontextovej kampane,  sa môže postupne šíriť prepleteným ekosystémom a teoreticky ovplyvniť veľkú časť digitálneho ekosystému ako celku. A potom nastáva druhý zlom, keď si poviete, že aj ten digitálny ekosystém je len súčasťou veľkého „online + offline“ ekosystému.

Ako si predstavujem digitálny ekosystém

Akonáhle akceptujeme, že na online prostredie okolo ľubovolného biznisu sa dá pozerať ako na veľký ekosystém, prinesie to veľa nadšenia ale aj opatrnosti. Nadšenia preto, lebo zrazu máme snahu sa na veci pozerať z viac holistického pohľadu, čo je zo strategického hľadiska určite dobre. Prinesie to mnoho nových myšlienok. A opatrnejšie preto, lebo ak niečo pos….me, teoreticky to môže mať negatívny vplyv na mnohých nečakaných miestach. Pretože aj nesprávne šťuchnutie sa bude ekosystémom šíriť, rovnako ako tie správne šťuchnutia.

A z toho vyplýva jedna podstatná otázka:

Ako dopekla zabezpečiť, že budeme šťuchať do ekosystému správne?

Prvý pilier (podľa mňa) -> mať poriadok na technologickej úrovni

Inými slovami zabezpečiť, aby sme mali čisté a presné dáta. Akýmikoľvek technológiami, ktoré si konkrétna situácia vyžiada. Pri menších biznisoch na to môže stačiť Google Analytics a precízne nastavené udalosti. Ale pri väčších biznisoch sa zrazu budeme musieť moriť napríklad s rôznorodou kôpkou nesúrodých dát z CRM-ka, skladového systému, vernostných systémov, hodnotení zákazníkov na Heuréke, štatistík z Facebooku, štatistík z Jútubu Youtube, Twitteru, Pinterestu, AdWordsu, RTB-sietí a k tomu ďalší kvatrilíon čísiel a tabuliek vyprodukovaných nástrojmi, ktoré používane.

A potom prídeme do bodu kedy chceme robiť optimálne strategické rozhodnutia a zisťujeme, že je viac než komplikované získať korektné dáta k rozhodovaniu. Pretože si ich postupne musíme exportnúť z rôznych miest, skúsiť ich spracovať tak, aby aspoň trochu dávali zmysel a potom sa modliť, že nám v tom guláši neuniklo niečo podstatné. A keďže sa bavíme o komplexnom digitálnom ekosystéme, ktorý ovplyvňuje do veľkej miery offline ekosystém, je dôležité snažiť sa čo najkomplexnejšie (v rámci potreby a možností) podchytiť čo najviac dát. A následne ešte dôležitejšie: byť schopný ich použiť.

Poznámka: Verím, že vo finále bude v neďalekej budúcnosti pravdepodobne víťazom ten, kto bude schopný získať, spracovať a využiť vo svoj prospech čo najviac dát. Vlastne, nie je to tak už teraz?

Prvým krokom je preto ešte raz: zabezpečiť, že máme k dispozícii čisté a presné dáta, spracované takým spôsobom, aby sme na ich základe mohli overovať hypotézy a vykonávať optimálne strategické rozhodnutia.

Aký je váš názor? Súhlasíte? Nesúhlasíte? Podeľte sa s nami o váš názor v diskusií.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky