Kedy redizajnovať a kedy optimalizovať web?


Kedy redizajnovať a kedy optimalizovať web?

Každý majiteľ webu či e-shopu sa v určitom čase dostane do bodu, kedy pociťuje, že je nevyhnutná razantná zmena jeho riešenia. Je vedecky dokázané, že v konečnom dôsledku sa rozhodujeme na základe emócií, čo sa nemusí vždy vyplatiť.

Preto je dôležité opýtať sa – aké sú hlavné dôvody na zmenu? Sú to napríklad subjektívne pocity ako: po vizuálnej stránke pôsobí web zastaralo, konkurencia pred týžňom redizajnovala – musíme aj my, potrebujeme nové funkcie, lebo viac možností je vždy lepšie. Alebo sú to naopak racionálne poznatky ako: efektivita mobilnej verzie stránok je mizivá, konverzný pomer pre daný segment je nízky, zákazníci sa na nás obracajú, lebo sa cítia na webe stratení.

Pri rozhodovaní určite vždy siahnite po kvantitatívnych a kvalitatívnych dátach. Kvantitatívne dáta ľahko získate z hospodárskych čísel za minulé obdobie, Google Analytics, či rôznych trackovacích nástrojov. Kvalitatívne dáta naopak získate priamo od vašich zákazníkov.

Odpovedzte si najprv na tieto základné otázky

 1. Dosahuje váš web želaný obrat, predaje, leady, či iné vami stanovené metriky?
 2. Odráža aktuálne riešenie váš brand a posolstvo?
 3. Je načítavanie stránok dostatočne rýchle a nemá vplyv na zvýšenú mieru odchodov?
 4. Je mobilná (responzívna) verzia stránok navrhnutá efektívne, bez logických chýb a “zádrhelov”?
 5. Nenachádzajú sa na vašom webe chyby použiteľnosti a prístupnosti, ktoré  by odrádzali vašich zákazníkov, alebo im znemožňovali nákup?
 6. Aké sú vaše pozície v organickom vyhľadávaní?

Už len zopár takýchto otázok vám vie dať odpoveď na to, akou cestou sa vybrať.

Akú cestu zvoliť

akou cestou sa vybrat

 1. Kompletný redizajn – kedy sa rozhodnete jednorázovo “prekopať” celý web. Či už sa jedná o dizajn, obsah, funkcionalitu, technológiu…
 2. Kontinuálna optimalizácia – kedy sa zameriate na slabiny webového riešenia, rozdelíte si ich do celkov a tie budete v čase odstraňovať. Postupne tak zlepšíte celý systém.

Každá z týchto možností má svoje výhody a nevýhody a záleží len na vás, ako budete k tomu pristupovať. My v Riešeniach sa snažíme postupovať vždy po krokoch a priebežne veci optimalizovať. V prípade, že je to naozaj nevyhnutné, pristúpime ku kompletnému redizajnu.

Kompletný redizajn

Pri kompletnom redizajne si musíte vždy uvedomiť, že vaši vracajúci sa zákazníci sú už naučení používať aktuálne riešenie a majú určité návyky. Razantnou zmenou im ich tieto návyky narušíte, čo môže mať krátkodobé, ale aj dlhodobé následky.

Je dobré však uvažovať nad redizajnom, ak:

 1. Aj napriek postupnej optimalizácií nedosahujete zlepšenie konverzného pomeru či ziskov
 2. Váš produkt, služby a procesy sú dobre nastavené, no aj tak nedosahujete ani také hodnoty konverzie, ako je priemer v danom segmente
 3. Ak sa na webe nachádzajú chyby prístupnosti a použiteľnosti.
 4. Webové riešenie nie je responzívne, teda neprispôsobuje sa rôznym typom zariadení.
 5. Technológia, na ktorej je postavený systém je zastaraná. Neumožňuje vám reagovať na pridávanie nových požiadaviek a teda je pre vás limitujúca.
 6. Aktuálne riešenie nedovoľuje aj napriek optimalizácií rýchle načítanie stránok a narazili ste na limit riešenia.
 7. Aktualizácia a pridávanie obsahu je časovo náročné, alebo nemožné.
 8. CMS systém, ktorý používate trpí vážnymi bezpečnostnými rizikami.

„Predstavte si, že by v automobilovom priemysle robili radikálne zmeny bez analýz, dát a testovania. Každý rok by došlo k zmene, ktorá by znamenala zmenu v riadení vozidla. Takéto rozhodnutia by neprospeli nikomu.“


Kontinuálna optimalizácia

Optimalizácia by nemala nastať len v prípade potreby náhlych zmien, ale počas celej životnosti webového riešenia. Či už po odovzdaní nového projektu, alebo pri optimalizácií staršieho webu sa v Riešeniach pozeráme na čísla, dáta a výkonnosť. Google analytics, Hotjar, VWO a UX nám vo väčšine prípadov odpovie na to, či aktuálne riešenie je dostatočne výkonné, ľahko použiteľné, zrozumiteľné a pripravené na ďalšie úpravy a optimalizáciu, alebo redizajn.

Pri nových weboch sa držíme hesla, že odovzdaním diela sa naša práca nekončí, ale naopak začína. Je to neustály proces hypotéz, analýz, upravovania a optimalizovania (ináč povedané iteratívny proces).

Jediným negatívom neustálej optimalizácie je z dlhodobého hľadiska časová náročnosť. Ak však máte všetko dobre zanalyzované a otestované, každá zmena by vám mala byť prínosom.

Prečo je dobré neustále váš web sledovať a optimalizovať?

 1. Malými zmenami nenarušíte vašim vracajúcim sa zákazníkom ich zaužívané procesy.
 2. Postupná optimalizácia je častokrát menej časovo a teda aj finančne náročná.
 3. Dokáže flexibilnejšie reagovať na požiadavky vašich zákazníkov, alebo trhu.
 4. Máte dostatok priestoru otestovať si úpravy pomocou A/B testu, čím predídete prípadným finančným stratám.

Záverom

Či už sa vyberiete cestou zásadnej zmeny v podobe redizajnu, alebo postupnej optimalizácie, vždy by ste mali myslieť na potreby vašich zákazníkov a vaše biznisové ciele. Identifikujte nedostatky, ich závažnosť a zvoľte vhodné riešenie. Pred, počas aj po procese zmien merajte, testujte a vyhodnocujte všetky dôležité metriky.

Ak potrebujete zistiť ako je natom váš aktuálny web, využite naše služby a nechajte si váš web zauditovať.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky