Google Data Studio a nastavenie Blended data


Google Data Studio a nastavenie Blended data

Data Studio je šikovný nástroj, ktorý poskytuje možnosť vytvárania prehľadných a automatizovaných reportov či prehľadov.

Nedávno sa spustila nová funkcia, ktorá umožňuje spájať viac zdrojov dát do jedného elementu (Blended data). Ukážeme si, ako viete túto funkciu využiť vo vašich prehľadoch.

Prepojenie elementov

Prepojenie dát je možné dvomi spôsobmi. Prvý je prepojenie elementov. Najskôr si musíte zostaviť minimálne 2 elementy s rôznymi dátami.

Ako ukážku použijeme konverzný pomer v čase pre Facebook a AdWords. Po označení oboch grafov (každý z nich má nastavený segment) klikneme pravým tlačidlom a prejdeme na možnosť Blend data.

Následne dostaneme výsledný graf, ktorý nám automaticky prepojil dáta. Ak vie Data Studio identifikovať spoločný kľúč (v tomto prípade dátum), tak dáta automaticky prepojí. Ak nie je spoločný kľúč, vieme upraviť toto prepojenie a nastaviť kľúč manuálne.

Ak máte označený výsledný graf, vpravo budete mať možnosť upraviť Blended data.

Ak upravujete toto prepojenie, môžete doplniť ďalšie dáta do elementov a nastaviť spoločný kľúč elementom.

Využitia

Ako sa dá využiť táto funkcia? Tu je pár ukážok využitia:

  • Jednoduché porovnanie výsledkov viacerých kanálov.
  • Porovnanie segmentov.
  • Prepojenie viacerých Google Analytics účtov (napr. ak máte aplikáciu a web, alebo viac subdomén).
  • Prepojenie nákladov a výnosov (ak napríklad importujete náklady zo sietí cez Community Connectors).
  • Môžete prepojiť aj viackrát rovnaký zdroj dát, a získať tak zaujímavé informácie.

Ukážka využitia je porovnanie konverzného pomeru užívateľov s jednou návštevou sídla, s dvomi návštevami sídla a s viac než dvomi návštevami sídla.

Postupne sa Google Data Studio dostáva na úroveň vysokej flexibility. Plánujete využiť novú funkciu Blend data vo vašich reportoch a prehľadoch? Napadá vám ďalšie využitie tejto funkcie?

Dajte nám vedieť v komentároch, tešíme sa na názory a návrhy. 🙂

+ Diskusia nemá žiadne príspevky