Foťák na dovolenku zadarmo alebo nové pravidlá pre e-shopy


Foťák na dovolenku zadarmo alebo nové pravidlá pre e-shopy

Vláda schválila s účinnosťou od 13.6.2014 nové pravidlá pre e-shopy, ktoré so sebou prinášajú viacero zásadných zmien s cieľom zlepšiť ochranu spotrebiteľa. Niektoré z nich však môžu mať vážne dôsledky hlavne pre menšie a začínajúce e-shopy v podobe zvýšených dodatočných nákladov. Pozreli sme sa na tie najdôležitejšie zmeny.

ČO TO V PRAXI ZNAMENÁ PRE E-SHOPY?

1. 14-DŇOVÁ LEHOTA NA VRáTENIE TOVARU

Lehota vrátenia tovaru sa predĺžila z aktuálnych 7 dní na 14 dní, počas ktorých bude môcť kupujúci bez udania dôvodu vrátiť tovar. Lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Ak objednávka obsahuje niekoľko položiek, odstúpenie sa počíta odo dňa prevzatia poslednej doručenej položky.

Toto nariadenie je voči prevádzkovateľom e-shopov ďalšou príťažou, pretože v praxi sa môže stať aj toto: Už doposiaľ si mohol nepoctivý zákazník kúpiť pred dovolenkou drahý fotoaparát. Urobí s ním krásne zábery a po návrate ho vráti bez udania dôvodu. S predĺženou lehotou ho môže takto využívať dvojnásobne dlhú dobu. Obchodník takýto „už použitý tovar“ nemá šancu znova predať za pôvodnú cenu.

2. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY DO 14 DNÍ

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy do 14 dní, kedy mu následne začne plynúť lehota ďalších 14 dní na vrátenie tovaru. Predajca je povinný vrátiť kúpnu sumu za tovar do 14 dní od odstúpenia, na základe vrátenia tovaru alebo dokladu o odoslaní. Nakupujúci znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy iba náklady súvisiace s vrátením tovaru, ak mu predajca neposkytne inú možnosť.

3. FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Predávajúci musí poskytnúť kupujúcim formulár na odstúpenie od zmluvy na „trvanlivom nosiči“,  čo pre tento zákon znamená list, e-mail, USB kľúč, pamäťovú kartu alebo pevný disk. Najjednoduchším spôsobom je posielať predvyplnený formulár ako prílohu k emailu s potvrdením objednávky. Našim klientom sme zaslali vzorový formulár.  Odkaz na  jeho stiahnutie si môžu umiestniť aj do svojich všeobecných obchodných podmienok spolu s pravidlami odstúpenia od zmluvy, lehotou a postupom pri vrátení tovaru, ktoré boli spomínané vyššie.

4. POVINNÉ INFORMÁCIE NA E-SHOPE

Spresnenie informačných povinností e-shopu tak, aby mal kupujúci prístupné informácie vyplývajúce zo zákona. V opačnom prípade má možnosť kupujúci odstúpiť od zmluvy až do jedného roku od kúpy tovaru.

Vyžadované údaje:

  • kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo faxu (ak máte)
  • informácia o konečnej cene vrátane všetkých poplatkov: poštovné, cena dopravy, iné poplatky spojené s nákupom tovaru
  • obchodné / reklamačné / platobné / dodacie podmienky

5. TLAČIDLO „OBJEDNÁVKA S POVINNOSŤOU PLATBY“

Asi najúsmevnejšou zmenou v rámci novej legislatívy je zavedenie tohto tlačidla do nákupného procesu pred potvrdením a odoslaním objednávky. Zákazník musí jednoznačne pochopiť, že za objednaný tovar mu vzniká povinnosť zaplatiť. V prípade, že takéto tlačidlo e-shop neobsahuje, nakupujúci nemusí zaplatiť.

V rámci našich riešení sme navrhli umiestniť tlačidlo do 3. kroku nákupného procesu na potvrdzovaciu stránku, ktorá obsahuje súhrn všetkých informácií potrebných k objednávke.

Príklad buttonu pre odoslanie objednávky

Potvrdzovacia stránka pred odoslaním objednávky

6. MOŽNOSŤ STIAHNUŤ POTVRDENIE O UZAVRETÍ ZMLUVY

Nakupujúci musí mať možnosť stiahnuť potvrdenie o uzavretí zmluvy priamo do počítača alebo mu predávajúci musí toto potvrdenie zaslať e-mailom. Podľa znenia zákona by mal predávajúci totiž všetky zákonné náležitosti a informácie poskytnúť nakupujúcemu na „trvanlivom nosiči“, čo pre tento zákon znamená list, e-mail, USB kľúč, pamäťovú kartu alebo pevný disk.

7. ODBORNÝ POSUDOK PRI ZAMIETNUTÝCH REKLAMÁCIÁCH

Po novom je predávajúci povinný v prípade zamietnutia reklamácie poskytnúť kópiu odborného posudku, ak nakupujúci uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy. Posudok musí byť poskytnutý do 14 dní od vybavenia reklamácie a musí obsahovať identifikáciu osoby, ktorá posudok vykonala, popis stavu výrobku a výsledok posúdenia.

Zákazník je v prípade tejto povinnosti jednoznačne vo výhode. Hlavne pri tovaroch s nízkou nákupnou cenou, keďže odborný posudok môže vyjsť obchodníka omnoho drahšie, ako je samotná hodnota reklamovaného tovaru.

Navrhnuté zmeny majú za cieľ zlepšiť ochranu spotrebiteľov a až čas ukáže, či tomu tak naozaj bude. Budeme sledovať, ako sa tieto nariadenia prejavia v praxi a priebežne vás informovať v ďalších blogových príspevkoch na túto tému.

Ak ste prevádzkovateľom e-shopu alebo už máte skúsenosti s reklamáciou a vrátením tovaru, napíšte nám svoje názory na nové pravidlá.

Zdroj:
Zákon 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

+ Diskusia nemá žiadne príspevky