Čo znamená „not provided“ v reportoch Google Analytics a kam miznú údaje z 13-tich % vyhľadávaní?


Čo znamená „not provided“ v reportoch Google Analytics a kam miznú údaje z 13-tich % vyhľadávaní?

Update (september 2018):

Článok bol doplnený o aktuálne informácie. Sú zvýraznené tučným písmom, súčasne sme doplnili postup, ako sa aspoň čiastočne dopátrať k výkonnosti jednotlivých organických kľúčových slov.

Pôvodný článok z marca 2012:

Aj vám sa začalo v reportoch kľúčových slov v ostatných mesiacoch hojne zobrazovať „not provided“ namiesto kľúčových slov? Je dokonca „not provided“ kľúčovým slovom, ktoré prináša najviac návštev? Potom vedzte, že nie ste výnimkou a chyba nie je ani na strane nastavení vášho Google Analytics profilu, ani v nesprávne implementovaných trackovacích skriptoch. Dá sa povedať, že chyba je v Googli samotnom.

(not provided) v reportoch kľúčových slov môže byť "najvyhľadávanejším" kľúčovým slovom. Bah!

Ešte v októbri 2011 Google vydal na svojom blogu oficiálnu správu, že prihlásení užívatelia na google.com budú pri vyhľadávaní automaticky presmerovavaní na https://www.google.com výsledky vyhľadávaní. Dôvodom je vraj zvýšenie bezpečnosti užívateľov, čo je snaha určite chvályhodná. Málokto ale tušil, akú neplechu to spraví v analyticsových reportoch.

Keďže užívatelia prihlásení do Google accountu od októbra 2011 vyhľadávajú cez https, Google Analytics nie je schopný zaznamenať, aké konkrétne kľúčové slovo bolo vyhľadané. Tieto vyhľadávania sú následne zobrazené ako „(not provided)“. Počet takýchto „queries“ časom stále rastie, pretože od spustenia Google+ si vytvára Google account stále viac ľudí. Pekná sprostosť, že?

Aktuálne je tento stav na odborných fórach značne kritizovaný. Na Seomoze si dali tú námahu a spravili prieskum, ktorý ukazuje, že podiel (not-provided) návštev už siaha do dvojciferných čísel – priemerne sa takto vraj stratí informácia o cca 13,36 % vyhľadávaní a toto číslo stále rastie.

Stav september 2018: Dnes už sú všetky návštevy prichádzajúce z organického vyhľadávania priradené kľúčovému slovu „(not provided)“. Týka sa to desktopových aj mobilných organických vyhľadávaní. Jediným spôsobom, ako dostať aspoň orientačný prehľad, aké konverzné pomery dosahujú jednotlivé organické kľúčové slová, je vykonať analýzu landovacích stránok.

Analýza landovacích (vstupných) stránok – ako si spraviť aspoň čiastočný prehľad, ktoré skupiny kľúčových slov dosahujú vysoké konverzné pomery

  1. Vytvorte si segment návštevnosti, ktorý bude obsahovať iba organické návštevy (ak neviete ako na to, pozrite si článok Segmentujem, segmentuješ, segmentujeme).
  2. Otvorte si report Behavior -> Site content -> Landing pages. Ak máte aktívny iba segment organických návštev, uvidíte pre každú stránku vášho sídla, koľko návštev z organického vyhľadávania na danú stránku z neplatených výsledkov vyhľadávania prišlo. Zatiaľ síce neviete povedať, cez aké konkrétne kľúčové slová návštevníci na túto stránku prišli, ale aspoň viete povedať, že priemerný konverzný pomer nad všetkými takýmito kľúčovými slovami a frázami je XYZ %. Viď obrázok nižšie.
    Report vstupných stránok v Google Analytics
  3. Aby ste získali presnejší prehľad, z akých kľúčových slov vám prichádzajú návštevníci na konkrétne stránky na vašom webovom sídle, potrebujete si otvoriť Google Search console a prezrieť si štatistiky pre jednotlivé vstupné stránky (viď obrázok nižšie). Pokiaľ prístup k Search console nemáte, kontaktujte správcu vašich webových stránok, prípadne reklamnú agentúru, s ktorou spolupracujete.
    Google Search console
  4. Ak si v Search console kliknete na konkrétnu vstupnú stránku, viete sa dostať k zoznamu kľúčových slov a fráz, ktoré na danú stránku smerujú (obrázok nižšie). Tzn. v bode 2) tohto postupu uvidíte konverzné pomery pre konkrétne vstupné stránky v Google Analytics a v bode 4) si viete doplniť aj zoznam konkrétnych kľúčových slov, ktoré na dané vstupné stránky smerujú zo Search console. Je to pomerne komplikovaný proces, ale lepšie je mať aspoň nejaké dáta, ako žiadne. 😉
    Prehľad aké kľúčové slová smerujú na konkrétnu vstupnú stránku

Slovo na záver

Otázka je, či s tým viete niečo spraviť. Odpoveď znie: pravdepodobne vôbec nič. Loptička je v tomto prípade na strane Google a možno sa vzhľadom na množstvo kritických ohlasov spamätajú a dajú veci do poriadku. Ale či tak spravia, a kedy je otázne.

Stav september 2018: Dnes už bezpečne vieme, že Google s tým nič nespravil. 😉

5 Komentárov

Pridajte komentár