Ako sa správajú užívatelia na vašom webe?


Ako sa správajú užívatelia na vašom webe?

Ľudia sú rôzni. Je dôležité vedieť, že aj na webe sa správajú odlišne a často nie tak, ako by sme predpokladali. Ak by sme vedeli, ako sa chovajú online, čo na nich zapôsobí, vedeli by sme vytvoriť dokonalý web. Realita je však iná a naším každodenným cieľom je, čo najviac pochopiť správanie užívateľov na webe. K tomu nám pomáhajú najrôznejšie analytické nástroje.

Vďaka analýzam z týchto nástrojov sa vieme aspoň priblížiť k webu, ktorý je blízko k ideálu väčšiny užívateľov. Ľudia sa síce správajú odlišne, no názor väčšiny je pre nás ako sväté písmo. Aby sme z webov dokázali vyťažiť maximum, je dôležité, aby sme sledovali, ako sa užívatelia chovajú a našli prieniky v ich správaní. Podľa toho je potrebné vykonávať úpravy na webe.

V tomto článku si prejdeme dvoma hlavnými kategóriami nástrojov na analýzu správania užívateľov. Ide o heatmapyanalytické nástroje (Google Analytics). Aj Google Analytics síce obsahuje heatmapy, no nedosahujú takej úrovne, ako nástroje zamerané konkrétne na heatmapy. Viac sa dozviete v ďalšej časti článku.

Heatmapy – sledujte, kde návštevníci klikajúheatmap

Základom je nespoliehať sa len na seba, pretože nech sme akokoľvek dobrí, aj tie najlogickejšie a najpravdepodobnejšie situácie sa v online svete nemusia potvrdiť. Preto existujú nástroje, ktoré sú zamerané na sledovanie užívateľa.

Heatmapy/scrollmapy nám pomôžu odhaliť, kam sa návštevníci najviac pozerajú, kde klikajú/neklikajú, a taktiež prečo. Analýza heatmáp vám odpovie na najrôznejšie otázky, ktorými sa pri úprave webového sídla zaoberáte.

Príklady hypotéz, ktoré môžete vyriešiť pomocou heatmáp:

 • Predpokladáme, že ľudia klikajú na tlačitlo „kontakt“ z úvodnej stránky. Je to tak?
 • Koľko ľudí kliklo na rozdelenie kategórií v dolnej časti webu?
 • Klikajú návštevníci aj na časti, ktoré nie sú odkazom (napríklad obrázok)?

Tieto a mnohé ďalšie hypotézy vám pomôžu vyriešiť heatmapy. V tomto článku sa heatmapám nebudeme venovať podrobnejšie. Na našom blogu im venujeme samostatný článok, kde bude podrobnejšie vysvetlené, čo sú heatmapy, a taktiež si porovnáme viacero nástrojov, ktoré túto službu ponúkajú (Hotjar, CrazyEgg, VWO, Mouseflow, LuckyOrange).

V tomto článku si stručne prostredníctvom obrázkov priblížime, ako takéto mapy vyzerajú.

Heatmapa – vidíme, na aké miesta ľudia najviac klikajú

heatmap

Scrollmapa – podľa farby vieme rozoznať, ako ľudia scrollujú

scrollmap

Z jednotlivých nástrojov však vieme vytiahnuť aj ďalšie náhľady a aj ďalšie dôležité informácie.

Veľmi zaujímavé sú videomapy, vďaka ktorým vieme sledovať celý priebeh správania užívateľa. Vidíme konkrétne, čo robí, ako scrolluje, kde kliká a podobne. Videomapy nám prinášajú ďalšie nesmierne dôležité informácie pri analýze správania užívateľov online.

Kráľ analytických nástrojov – Google analytics

Existuje veľa nástrojov, ktoré ponúkajú podrobné informácie o správaní užívateľov na vašom webe. My, gaako aj mnoho ďalších marketérov, používame Google Analytics. Medzi ďalšie podobné nástroje patrí Yahoo web analytics, Clicky, Woopra, Clickdesk a ďalšie. V tomto článku sa budeme venovať nástroju Google Analytics.

S jeho pomocou môžete jednoducho sledovať užívateľov a ich správanie. Stručne si popíšeme hlavné možnosti, ktoré nám pomôžu sledovať a pochopiť správanie užívateľa a využiť to v prospech webového sídla.

Čo nám ponúka Google Analytics

V nástroji Google Analytics je nespočetné množstvo informácií o užívateľoch, ktorí navštevujú naše weby. Nižšie zhrnieme niekoľko hlavných bodov, ktoré môžete v tomto analytickom nástroji sledovať.

Základné informácie:

 • demografické údaje užívateľov (pohlavie, vek),
 • geografické údaje,
 • záujmy,
 • údaje o nových, aj vracajúcich sa užívateľoch,
 • informácie o zariadeniach, operačných systémoch, prehliadačoch…,
 • tok používateľov,
 • odkiaľ prišli návštevníci (zdroj/médium),
 • správanie užívateľov.

Informácie o konverziách:

 • podrobné informácie o AdWords kampaniach,
 • podrobné informácie o konverziách (pripisovanie konverzií, asistované konverzie, dĺžka cesty…),
 • analýza nakupovania.

Ďalšie dôležité informácie, ktoré nám o návštevníkoch veľa povedia. Pomocou toho, čo nás zaujíma, si vieme vytvoriť rôzne ciele a udalosti, ktoré na webe sledujeme.

 • Eventy (udalosti) – ide o interakcie návštevníkov s obsahom webového sídla. Vieme sledovať napríklad stiahnutie súboru, kliknutia, odosielania formulárov, spustenie videa. To je len zopár príkladov toho, čo všetko vieme pomocou eventov sledovať.
 • Ciele – pomocou cieľov dokážeme sledovať, do akej miery sa plnia nami stanovené ciele. Cieľ chápeme aj ako dokončenú akciu, ktorú nazývame konverzia. Môže ísť o uskutočnenie nákupu, odoslanie formulára, dokončenie hernej úrovne a pod.
 • Tieto a ďalšie informácie vieme ďalej využiť, napríklad v podobe remarketingových zoznamov.
 • Remarketingové zoznamy – v Google Analytics si môžete vytvárať remarketingové zoznamy užívateľov podľa toho, ako sa na webe správali. Je to skvelé, pretože vďaka tomu viete zacieliť reklamy presne na tých ľudí, na ktorých chcete. Napríklad na tých, ktorí strávili na webe 10 minút alebo na tých, ktorí prišli z určitého zdroja.

Online analytické nástroje nám ponúkajú veľa možností na sledovanie užívateľov na internete. Vďaka informáciám vieme nielen budovať lepší web, ale aj budovať lepšie a kvalitnejšie reklamy.

Využívate aj vy heatmapy a ďalšie analytické nástroje na sledovanie užívateľov?

+ Diskusia nemá žiadne príspevky