Ako RSHOP dokáže nahradiť obchodných zástupcov


Ako RSHOP dokáže nahradiť obchodných zástupcov

Veľkoobchodný eCommerce biznis je na vzostupe. Vidíme to aj na dátach zo statista.com za rok 2021 – globálny veľkoobchodný online trh je päťkrát väčší ako maloobchod. Počet kupujúcich a predávajúcich firiem v online veľkoobchode rastie každým rokom, čo spôsobuje úzke hrdlá v celom procese offline veľkoobchodnom nákupe (komunikácia s obchodným zástupcom, manuálne zakladanie zákazníkov a prepisovanie objednávok do informačných systémov, priraďovanie cenníkov, pravidelné upravovanie podmienok či cien každého partnera, úpravy adries a mnoho ďalších manuálnych úkonov).

„Self-service B2B (Business-to-Business) je koncept, ktorý digitálne umožňuje podnikateľským zákazníkom (kupujúcim) vykonávať samostatne rôzne interakcie a transakcie, bez potreby priamej interakcie so zamestnancami alebo predajcami.“

Náš eCommerce systém RSHOP obsahuje self-service B2B funkcie, že vďaka nim je čo najviac (dnes už zbytočnej manuálnej) práce odstránenej. Poďme si o nich povedať viac.

Registrácia a vytvorenie účtu

Potenciálnym zákazníkom sú jasne komunikované výhody partnerstva naprieč celým webom. Dostáva všetky informácie na jednom mieste – to čiastočne nahrádza komunikáciu s obchodným zástupcom a používateľ má najčastejšie otázky o spolupráci zodpovedané na jednom mieste. Ako príklad pridávam klienta Lubica.sk.

B2B partnerovi zjednodušíme prechod registračným formulárom – z rozhrania Finstat dopĺňame fakturačné údaje a zároveň overujeme ich správnosť. Firmy so sídlom mimo SR overíme v databáze VIES – kontrola platnosti IČ DPH (takíto zákazníci automaticky nakupujú za sumy bez DPH), alebo sofistikovanejšie, pomocou Hithorizons.

B2B zákazníka zakladáme ďalej, už podľa firemných procesov (primárne podľa nastavenia B2B cenotvorby). Tak, sú možné tieto scenáre:

 1. V prípade dynamickej B2B cenotvorby – partnera zaradíme do základnej cenovej hladiny a podľa časovo ohraničeného obratu (alebo inak definovaných podmienok) bude preradený do výhodnejšej hladiny.
 2. RSHOP-B2B-dashboardAk je cenotvorba definovaná na úrovni informačného systému (IS), tak ihneď po odoslaní registračného formulára:
  1. partnera registrujeme na e-shope
  2. je synchronizovaný do informačného systému (IS)
  3. odchádza notifikácia príslušnému obchodnému zástupcovi, ktorý nového partnera nájde v IS a priradí mu ceny + prípadne ďalšie podmienky a obmedzenia, ktoré sú následne zosynchronizované na e-shope a partner dostáva e-mailovú notifikáciu, že jeho B2B účet je dostupný

   

 3. Ak má e-shop jednoduchú B2B cenotvorbu (tj. jedna cena pre B2C a jedna cena pre B2B), zákazník po registrácii nakupuje za B2B ceny.
 • na základe vopred definovaných podmienok (kraj, mesto, psč, …), mu je automaticky priradený obchodný zástupca
 • ak má e-shop obmedzenie na zobrazenie produktov, kategórií, článkov alebo ďalšieho obsahu len pre B2B, takto overený zákazník má ihneď prístup ku všetkému.

“Do roku 2025 sa očakáva, že 80 % interakcií medzi dodávateľmi a kupujúcimi v B2B sa bude odohrávať prostredníctvom digitálnych kanálov (podľa gartner.com). Preferencie pri nákupe sa trvalo zmenili a v dôsledku toho sa zmení aj úloha predajcov.”

Prihlásený partner

Podstatou self-service B2B portálu je, aby už registrovaný a prihlásený partner dokázal vykonať základné úkony bez asistencie obchodného zástupcu, prípadne call centra. Zároveň portál dokáže poskytnúť partnerom komfort a pridanú hodnotu spolupráce. Toto sú najčastejšie funkcionality a modulácie, ktoré naši klienti na RSHOP-e využívajú:

1. Všetky doklady na jednom mieste

Prihlásený partner vo svojom účte vidí všetky vzniknuté doklady – či už generované v RSHOP-e alebo v informačnom systéme. Faktúry, dobropisy, dodacie listy, výkazy komisu, prípadne ďalšie zostavy si môže jednoducho stiahnuť zo svojho účtu. V prípade faktúr má klient dostupné aj splatnosti a možnosť úhrady faktúr cez platobnú bránu e-shopu.

RSHOP-zoznam-faktur

2. Správa prihlasovacích účtov

V prípade, že má firma viac pobočiek alebo nákupcov tak je pri registrácii zadefinovaný hlavný účet, ktorý spravuje ďalšie prihlasovacie účty jednotlivých nákupcov. Definuje im obmedzenia (priradenie na konkrétnu pobočku, možnosti editácie údajov účtu, sortiment, ktorý môže nakupovať alebo typy platby a dopravy, ktoré môže využívať).

RSHOP-sprava-uctu

3. Produktové dáta

Je štandardom, že B2B partner má svoj B2C e-shop a požaduje od dodávateľa obsah k produktom, ktoré od neho odoberá. V RSHOP-e je možné definovať prístupnosť konkrétnych dát pre každého partnera zvlášť. Zároveň pre každého môžete osobitne zvoliť, (ak nemá povolené všetko) ktorú časť produktov mu sprístupníte v dátovej forme.

Takto si váš partner dokáže implementovať do svojho e-shopu dáta o produktoch, ich nákupných cenách a skladovej dostupnosti. Najčastejšie vo formátoch XML, XLSX alebo CSV.

RSHOP má aj vlastnú API pre prístup k dátam, ale o tom vám povieme nabudúce.

4. Tvorba cenových ponúk pre svojich zákazníkov

Partneri, ktorí majú vlastné zákazky (stavebné firmy, inštalatéri, subdodávatelia …) majú možnosť tvoriť vlastné cenové ponuky pre svojich zákazníkov.

Evidujú zoznam svojich zákazníkov, pre ktorých môžu priamo z produktov v e-shope vyskladať cenovú ponuku. Partneri tiež vidia pri tvorbe cenovej ponuky svoju nákupnú cenu, základnú B2C predajnú cenu a pre každú položku môžu definovať počet v mernej jednotke, aj výšku zľavy pre svojho zákazníka.

Hotovú ponuku si partner exportuje buď ako ponuku vo formáte PDF alebo ako súbor v Exceli. Samozrejme si tam môže nahrať svoje logo a použiť fakturačné údaje. Všetko je prispôsobené pre každého partnera zvlášť.

Vo chvíli, keď má partner ponuku od zákazníka schválenú, jedným kliknutím z nej dokáže vytvoriť objednávku na vybrané položky. Môže sem pridať aj poznámku, resp. identifikátor svojej ponuky k e-shop objednávke.

RSHOP-cenove-ponuky

Online veľkoobchod rastie a mení sa tým, že aplikuje prvky maloobchodných e-shopov a nahrádza offline obchodné procesy. Toto napredovanie očakávajú aj Vaši zákazníci, preto ak chcete uspieť, je nevyhnutné vyhovieť ich požiadavkám.

Chcete sa dozvedieť ako nakopnúť B2B online biznis k rastu alebo zistiť viac o našej eCommerce platforme RSHOP?

Kontaktujte nás

+ Diskusia nemá žiadne príspevky