4 cool segmenty pre remarketing


4 cool segmenty pre remarketing

Remarketing je super vec. Návštevníka, ktorý vykoná nejakú konkrétnu akciu na našom sídle (napríklad si pozrie podstránku s konkrétnym produktom), následne môžeme bombardovať bannermi alebo videami kamkoľvek sa pohne. Veľmi účinný typ cielenia v Google AdWords. Ale, tak ako vo všetkom, aj pri remarketingu platí, že ho môžeme robiť blbo.

Poznámka: Napríklad ak cielime na príliš veľké a všeobecné publikum (všetci návštevníci na našom sídle) s nedostatočným rozpočtom. V takom prípade sa reklamný banner zobrazí jednému konkrétnemu užívateľovi len veľmi sporadicky. Z toho konverzia nebude. To je ako očakávať, že dokážete zbúrať desaťposchodový barák tak, že doňho z celej sily šmaríte zemiak. Nespadne. Koniec poznámky.

Dnes si prebehneme 4 užitočné segmenty návštev, z ktorých vieme spraviť perfektné remarketingové publiká pre AdWords. Ak vám segmenty návštevnosti v Google Analytics zatiaľ nič nehovoria, pozrite najprv okom na predchádzajúci článok zo série. A my ostatní, poďme do toho!

#1 – Návštevníci, ktorí počas návštevy videli x a viac produktových stránok

Na začiatku je jednoduchá hypotéza. Návštevníci, ktorí si počas návštevy prezrú viac podstránok s detailom produktu/služby, budú mať vyšší konverzný pomer. Jednoducho návštevníci, ktorých sme zaujali si toho prezrú viac. A čím viac návštevníka zaujmeme, tým vyššia šanca, že nakúpi.

Poďme si teda vytvoriť tri nové segmenty návštevnosti. V prvom segmente budeme mať návštevníkov, ktorí počas jednej návštevy videli 1 a viac produktových podstránok. V druhom segmente budeme mať návštevníkov, ktorí videli 2 a viac produktových stránok a v treťom budú návštevníci, ktorí videli hádajte koľko produktových stránok? Tri a viac.

Poznámka: V predchádzajúcom článku som tvrdil: jediné pravidlo pri tvorbe segmentov je, že pri porovnaní segmentov by sa segmenty nemali prekrývať. V tomto prípade sa prekrývajú. Návštevníci, ktorí videli tri produktové podstránky budú zahrnutí do všetkých troch segmentov. Toto je jedna z mála výnimiek, kedy pravidlo o zákaze prekrývania sa segmentov porušujem. Pretože ak by sme chceli zabezpečiť, aby sa segmenty neprekrývali, bolo by to dosť náročné.
A ja som v skutočnosti dosť lenivý 🙂 . 

Krok 1 – nájsť spôsob ako jednoznačne identifikovať produktovú stránku na základe jej URL

Prvým krokom je nájsť spôsob, ako budeme vedieť rozoznať, že návštevník videl podstránku s detailom produktu. Tu je to vždy individuálne. Napríklad na našich e-shopoch od RIESENIA.com každá produktová stránka vždy končí písmenom „p“ za ktorým nasleduje 1 alebo viac číslic. Napríklad:

http://www.alaindelon.sk/limited-edition-sakop8940
http://www.alaindelon.sk/modre-strukturovane-sako-p8811
http://www.alaindelon.sk/biela-ultra-slim-fit-kosela-p9005
http://korcule.com/bladerunner-phaser-ice-g-p2569
http://korcule.com/giro-foray-p3088
http://korcule.com/craft-pr-wp-stretch-w-p2953

A tento fakt môžeme využiť. Aj keď na to budeme potrebovať použiť regulárny výraz. Ukážeme si za chvíľku.

Oveľa jednoduchší prípad je, pokiaľ môžeme jednoznačne identifikovať produktovú stránku na základe fixného textu v URL adrese. Napríklad:

https://www.sunpharma.sk/produkt/bioderma-photoderm-sprej-spf-30-400ml
https://www.sunpharma.sk/produkt/skin-balance-pigment-nocny-krem-20-ml
https://www.sunpharma.sk/produkt/carlmark-collagen-10ml

A potom su takéto typy produktových stránok, kde nemáme nič, čoho by sme sa mohli chopiť:

http://www.nay.sk/samsung-galaxy-tab-a-9-7-sm-t550nzkaxsk-wi-fi-16-gb-cierna
http://www.nay.sk/arkas-tc10-puzdro-pre-10-tablet
http://www.nay.sk/amica-fk2613xaa-kombinovana-chladnicka

Ak posledný ukázaný aj váš prípad, máte smolu. Budete musieť osloviť vášho programátora, aby vám pri načítaní produktovej stránky stránky zavolal udalosť (event). Takže je riešenie aj pre tento prípad, ale o udalostiach v Google Analytics sa pobavíme až v nasledujúcom článku.

Krok 2 – vytvorenie segmentu v Google Analytics rozhraní

Ok, späť k našej úlohe. Ideme vytvoriť segmenty s návštevníkmi, ktorí videli aspoň jednu, dve alebo tri produktové stránky. A použijeme prípad z našich e-shopov (http://korcule.com/bladerunner-phaser-ice-gp2569).

Segmenty vyzerajú nasledovne:

Návštevníci, ktorí videli aspoň jednu produktovú stránku

Návštevníci, ktorí videli dve a viac produktových stránok

Návštevníci, ktorí videli 3 a viac produktových stránok

Pokiaľ neovládate regulárne výrazy, skúste poprosiť najbližšieho kolegu programátora, aby vám s tým pomohol. Alebo gúglite. Návodov a príkladov je veľa. Napríklad tento seriál o regulárnych výrazoch na root.cz.

Pokiaľ ste aj vy netrpezliví spolu so mnou ako bude vyzerať porovnanie segmentov, tak sa zbytočne netrýznime a pozrime na to:

Porovnanie segmentov návštevnosti podľa počtu videných produktov

Hypotéza potvrdená. Čím viac videných produktových stránok, tým vyšší konverzný pomer. Súčasne ale vidíme, že v segmente návštevníkov, ktorí videli 3 a viac produktov máme len 875 unikátnych používateľov. To nie je veľmi veľa. Lepšie publikum bude zo segmentu návštevníkov, ktorí videli 2 a viac produktových stránok. Majú značne vyšší konverzný pomer než návštevníci, ktorí videli len jeden produkt a sú ich takmer dve tisícky. Pre takéto publikum možete kľudne nastaviť v AdWords kampaniach vyššiu cenu za preklik/akvizíciu. Prípadne upraviť reklamné odkazy.

Cool, však?

Poznámka: ako zo segmentu návštevnosti spraviť remarketingové publikum sme si ukazovali v predchádzajúcom článku.

#2 – Návštevníci, ktorí navštívili sídlo viac ako x-krát za mesiac

Presne tento segment návštevnosti sme si ukazovali a vytvárali v článku Segmentujem, segmentuješ, segmentujeme. Pozrime sa preto priamo na porovnanie segmentu návštevníkov s troma a viac návštevami za mesiac VS segment návštevníkov s menej ako troma návštevami:

Porovnanie dvoch vlastných segmentov v Google Analytics

Samozrejme, počet troch návštev nie je žiadne fixné pravidlo. Neváhajte, vytvorte si a porovnajte rôzne segmenty. Pozerajte na veľkosť segmentu (počet používateľov, ktorí do segmentu zapadnú – ak je ich je málo, potom nedobre. Bolo by z toho málo impresií a málo preklikov) a na dosahované konverzné pomery daných segmentov (alebo ROAS, alebo čokoľvek čo je pre vás podstatné).

#3 – Návštevníci, ktorí použili interné vyhľadávanie

Sú sídla – napríklad porovnávače cien – kde sa všetko točí okolo interného vyhľadávania. A väčšinou platí, že návštevník, ktorí používa interné vyhľadávanie je bližšie ku konverzii. Pokiaľ máme to šťastie, že sa na sídle interne vyhľadáva dostatočne (na to aby sme mali dostatočné dáta v reportoch), máme sa s čím hrať!

Všeobecné porovnanie segmentov návštevníkov podľa toho či použili interné vyhľadávanie

Vytvoriť príslušné segmenty by ste už v tomto momente určite zvládli, ale pre uľahčenie ich uvádzame nižšie (prvý a druhý obrázok nižšie). Na treťom obrázku nižšie vidíme priamo porovnanie oboch segmentov.

Segment s návštevami s interným vyhľadávaním

Segment návštev bez interného vyhľadávania

 

Porovnanie segmentov s rozdelením návštev podľa interného vyhľadávania

V tomto konkrétnom prípade (ide o bežný reálny eshop) má návšteva s interným vyhľadávaním o 167% vyššiu priemernú hodnotu než návštevy bez interného vyhľadávania. A preto čo musíme spraviť s návštevníkmi, ktorí počas návštevy použili interné vyhľadávanie ale nespravili objednávku? Musíme ich remarketovať!

Ďalšie segmento-hrátky s interným vyhľadávaním

Určite vás napadne aj množstvo ďalších šikovných segmentov používajúcich dáta z interného vyhľadávania. Pri sídlach, ktoré majú vysoké objemy interného vyhľadávania sa dajú získať zaujímavé insights. Napríklad keď sa začneme pozerať na zoznam produktov, ktoré nakúpil segment návštevníkov vyhľadávajúcich (v internom vyhľadávaní) frázy obsahujúce „xyz“.

Alebo ak si spravíme segment s návštevníkmi, ktorí prišli z AdWords kampaní vo vyhľadávaní cez konkrétne kľúčové slová. A následne môžeme skúsiť pozrieť čo títo návštevníci vyhľadávali v internom vyhľadávaní. Je to celkom užitočný spôsob ako získať námety na nové alebo rozširujúce kľúčové slová do inzercie.

#4 -Návštevníci, ktorí kúpili produkt z konkrétnej kategórie e-shopu

V tomto prípade musí platiť predpoklad, že je na sídle správne implementovaný e-commerce modul pre Google Analytics (prípadne Enhanced E-commerce modul). Hypotéza na pozadí je pomerne jednoduchá. Ak budem cieliť bannery s ponukou príslušenstva pre kategóriu produktu XY na zákazníkov, ktorí si produkt z kategórie XY zakúpili, dosiahnem vyššiu efektivitu, než pri zákazníkoch, ktorí nakúpili produkt z ľubovolnej kategórie. (Komplikovaná veta, poďme ukázať na príklade).

Príklad: ak chceme vytvoriť kampane na predaj príslušenstva napríklad pre segment zákazníkov čo kúpili detské korčule, potrebujeme si dané publikum vytvoriť.

Stačí si skontrolovať ako je v e-commerce reportoch nazývaná/uvedená predmetná kategória produktov (prvý obrázok nižšie) a spraviť na jej základe segment zákazníkov (druhý obrázok nižšie).

E-commerce dáta pre kategórie produktov

Segment s návštevníkmi, ktorí kúpili produkt z konkrétnej kategórie

Segment je hotový. Môžeme z neho spraviť remarketingové publikum a žačať sa zaoberať otázkou: čo by som mal zobrazovať v reklame užívateľom, o ktorých viem, že u mňa nakúpili detské korčule?

Čo tak im ponúknuť tieto super sánky so zľavou 20%? To by mohlo zafungovať, či?

Samozrejme, pozor na veľkosť segmentu. Malé remarketingové publiká nie su vhodné na remarketingové kampane. Potrebujete mať v publiku aspoň 100 unikátnych cookies, aby sa vám kampane vôbec rozbehli. A vrelo odporúčam snažiť sa mať v publikách viac ako 500 cookies. Optimálne tisíc a viac.

Slovo na záver

Tak ako? Páčil sa vám náš výber 4 cool segmentov pre remarketingové publiká?

Účelom článku bolo primárne navnadiť vás na používanie segmentácie. Opäť opakujem, že možnosť vytvárať vlastné segmenty návštevnosti sú jedna z najsilnejších zbraní v Google Analytics. A sú veľmi flexibilné. Zídu sa často pri overovaní hypotéz, ale užitočné sú aj pre potreby remarketingových kampaní.

Pokiaľ máte skúsenosti s vytváraním remarketingových publík s Google Analytics segmentov návštevnosti, neváhajte sa o ne podeliť a napíšte nám komentár k článku. Rovnako spravte pokiaľ máte vlastné tipy na cool segmenty, z ktorých sa dajú spraviť cool remarketingové zoznamy 😉

+ Diskusia nemá žiadne príspevky