10 tipov, ako komunikovať (nielen) v karanténe bez chýb


10 tipov, ako komunikovať (nielen) v karanténe bez chýb

Vďaka aktuálnej vírusovej situácii mnoho z nás pracuje doma a keďže osobný kontakt je na nejaký čas obmedzený, notebooky a telefóny sa stávajú našimi komunikačnými nástrojmi ešte viac ako inokedy.

Náš článok o „10 gramatických chybách, ktoré možno robíte aj vy“ mal veľký úspech. V jeho pokračovaní “O 5 minút a za 5 minút nie je to isté” o rovnakých alebo podobných výrazoch ste sa mohli naučiť rozlišovať rad a radu, tip a typ či link a linku. Dnes to bude o možno nenápadnej medzere.

Medzera je často v textoch podceňovaná. Niektorí z nás si možno ani nevšimnú, že chýba, prípadne, že je niekde medzier viac, ako je potrebné. Aj vy možno zvádzate večný boj copywriter/content creator vs. dizajnér o tom, či na tom banneri tá medzera vyzerá alebo nevyzerá dobre. Nehovoriac o tom, že medzera vám môže zmeniť aj význam slova či slov. Dnes sa teda budeme baviť o tom, kde medzera má byť, prípadne, kde byť nemá.

Znaky % €

V prípade znakov ako sú % či znak meny, napríklad €, platí jednoduché pravidlo. VŽDY pred ne píšeme medzeru. V praxi to teda vyzerá takto:

Až 78 % vašej cieľovej skupiny tvoria ženy.
Hodnota priemerného nákupu vášho zákazníka je 52,44 €.

Spojovník vs. pomlčka

Malý, no veľmi podstatný rozdiel medzi spojovníkom a pomlčkou je práve v medzerách. Spojovník sa píše bez medzier, pomlčka má z oboch strán medzeru a mala by byť dlhšia.

Spojovník sa píše napríklad:

 • v zložených prídavných menách na vyjadrenie zreteľne oddelených častí, napr. modro-bielo-červená zástava, vedecko-technický článok,
 • na označenie vzájomnosti, napr. česko-slovenský slovník,
 • v spojeniach na vyjadrenie stupňovania intenzity, napr. len tak-tak, dávno-pradávno,
 • na spojenie častí slov zapísaných číslicami a písmenami, napr. 3-izbový byt, 45-ročný muž, 25-krát,
 • pri skloňovaní iniciálových skratiek, napr. bol som v ADMA-e.

Pozor! V zložených prídavných menách, ktoré vyjadrujú celistvosť sa spojovník nepoužíva, napr. bledomodrá farba, druhý stupeň – druhostupňový.

Pomlčka sa píše napríklad:

 • pri naznačení rozpätia, napr. 2005 – 2020, január – máj,
 • vo vetách, v ktorých chýba sloveso, napr. mladosť – radosť, staroba – choroba,
 • pri oddelení vsuviek (slov alebo aj spojení) vo vete, napr. Nemáme ešte – bohužiaľ – výsledky auditu.
 • za výrazom, ktorý bližšie vysvetľujeme, napr. Tento týždeň sme ukončili audit – analýzu sociálnych sietí, analýzu stránky e-shopu a analýzu komunikácie prostredníctvom newslettrov.

Ďalšie interpunkčné znamienka

 • Bodka, čiarka, dvojbodka, otáznik, výkričník – medzeru pred ne nedávame.
 • Lomka (nie lomítko) – píše sa bez medzier, napr. 60 km/h (60 kilometrov za hodinu).
 • Zátvorky – vo vnútri zátvorky sa medzery k znakom zátvorky nedávajú, napr. Keďže ide o segment služieb, ktoré sú vysoko impulzívne (ľudia hľadajú riešenie až keď nastane problém), začali sme s kampaňami vo vyhľadávaní.

Dátum

Dátum mnohí z nás píšu denne, no málokto možno vie, ako sa píše správne. Odporúčame aspoň v oficiálnych dokumentoch dodržať správny tvar.

V dátume sú radové číslovky (deň a mesiac), preto nikdy nezabudnite na bodku za číslom vyjadrujúcim deň a mesiac, rok je základnou číslovkou, za ňou bodku nepíšeme. Za každou bodkou nasleduje medzera. Jednoduché.

Napr. 25. 3. 2020 alebo 25. marec 2020

Spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť

Známe výrazy pre väčšinu ľudí, častejšie sa však stretávame s ich uvedením pomocou skratiek. Ako sa správne píšu?

V skratkách a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o., prípadne spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) je za každou bodkou medzera. V prípade, že názov firmy je na konci vety, nepíšeme už žiadnu ďalšiu bodku ako znak ukončenia vety.

Napr. Riešenia, spol. s r. o. poskytuje služby v oblasti tvorby webových riešení a internetového marketingu.

Náš internetový obchod navrhla a vytvorila agentúra Riešenia, spol. s r. o.

Krát a raz

Stačí si zapamätať jedno pravidlo a máte vyhraté. Slová končiace na -krát sa píšu spolu, raz oddeľujeme medzerou.

Napr. niekoľkokrát, dvakrát, mnohokrát, prvýkrát
Napr. veľa ráz, dva razy, prvý raz

Pozor! Chybou, ktorá sa v textoch vyskytuje je použitie nespisovného slova “častokrát”. Úplne stačí použiť príslovku “často”.

Namiesto – na miesto

Spisovné sú obe verzie, rozdiel je v ich význame a použití.

Namiesto (predl. s G) vyjadruje výmenu, náhradu za niekoho alebo niečo.

Napr. Namiesto chodenia do práce teraz pracujeme z domu.

Na miesto je predložka s podstatným menom.

Napr. Martin nastúpil na miesto (pozíciu) dizajnéra. Na dohodnuté miesto prišiel včas.

Nielen – nie len

Priraďovacia spojka nielen je jednoslovná, to znamená, že sa píše spolu. Nie len nie je spisovné.

Napr. Všetkých nás to prekvapilo, nielen teba.

Nazdravie – na zdravie

Keď si niekto kýchne, pravdepodobne od neho v týchto dňoch budú všetci utekať. Možno si však radi na diaľku pripijete na zdravie niekoho, kto v karanténnych časoch oslavuje narodeniny. Ako teda zapriať správne zdravie písomne? Podobne ako pri citoslovci dovidenia/do videnia, JÚĽŠ (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra) kodifikoval jednoslovnú podobu Nazdravie!, ako variant k (pôvodne spisovnému) Na zdravie!

BONUS:

Keď už sme pri tej karanténe, veľmi často opakovaným slovom v súčasnosti je rúško. Napriek tomu ho mnoho ľudí skloňuje nesprávne. Tak definitívne, to rúško (stredný rod, vzor mesto), nie rúška.

Potrebujete konzultáciu, alebo hľadáte pomoc vo vašom online podnikaní?
Sme pripravení nájsť pre vás vhodné riešenia.
Kontaktujte nás →
Potrebujete konzultáciu, alebo hľadáte pomoc vo vašom online podnikaní?

4 Komentáre

 1. Pavol

  Áno, lomka pri km/h píšem spolu, to je ok. Píše sa lomka bez medzier aj v zmysle „alebo“? Doteraz som písal s medzerami a teraz som v pomykove:), napr. je dobré jesť zeleninu/ovocie vs zeleninu / ovocie?

  • Lenka Káčerová

   Dobrý deň, Pavol, lomka sa píše bez medzier aj v zmysle viariantných alebo protikladných výrazov, a teda aj v prípade zelenina/ovocie, sladké/slané a pod. Takisto sa píše bez medzier aj v prípade vyjadrenia školského roka 2020/2021 a aj v podielovom či pomernom vzťahu veličín, ako bolo uvedené v príklade v článku (60 km/h, 2/3 množstva a pod.). Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa lomka píše bez medzier len v prípade prehľadnejšieho oddelenia veršov v súvislom texte. Napríklad: V diaľke sa trasie. Vysoká. / Číhajú na ňu.

Pridajte komentár