#1 UX dizajn zníži vaše náklady na vývoj


#1 UX dizajn zníži vaše náklady na vývoj

Čo ak by som vám povedal, že pomocou UX dizajnu si dokážete udržať pôvodný rozpočet alebo dokonca znížiť náklady na vývoj vášho projektu.

Dobrý UX dizajn je výsledkom komplexného používateľského výskumu, návrhu informačnej architektúry, dizajnovej stratégie, wireframingu, prototypovania, používateľského testovania a finálnej implementácie. UX dizajnér bežne trávi hodiny návrhom, úpravami a vylepšovaním dizajnu a procesov webstránok alebo aplikácií tak, aby čo najviac vyhovovali potrebám koncových používateľov.

Nebudem rozpisovať podrobne UX dizajn proces a jeho kroky, ale zameriam sa na dve hlavné časti, ktoré najviac ovplyvňujú konečné náklady na váš projekt.

Prototypovanie

Prototypy predstavujú výstupy v štádiu pred vytvorením finálneho produktu. V našom prípade rozprávame o mid alebo high fidelity prototypoch, ktoré sa svojím obsahom a vizuálom k nemu približujú, napodobňujú jeho vzhľad, obsahujú skutočné texty a popisy, no neobsahujú žiadne funkcie. Prototyp nie je skutočným produktom, jeho účelom je primárne overiť ideu, proces alebo využiteľnosť funkcie tak, že prototyp otestujete so skutočnými používateľmi.

UX dizajnér väčšinou využíva prototypy na testovanie použiteľnosti (napr. ako jednoduché je použitie rozhrania aplikácie) a realizovateľnosti (aké technológie bude potrebné použiť, aký bude celkový rozsah aplikácie a potrebného času na realizáciu).

High fidelity prototypy v aplikácii Invision

Efektívne prototypovanie ovplyvňuje náklady na vývoj a môže vám pomôcť:

Odhadnúť presnejšie časy

  • Uskutočnenie akýchkoľvek procesných alebo štrukturálnych zmien v štádiu realizácie projektu je časovo náročné a často vedie k neočakávaným nákladom. Návrh informačnej architektúry, umiestnenia blokov, postupnosť krokov alebo vplyv rôznych podmienok na konečný výsledok alebo správanie aplikácie by mali byť jasne definované už vo fáze prototypu. Vtedy vývojári môžu presne odhadnúť náročnosť a čas potrebný na implementáciu. Efektívnym prototypovaním získate presnejšie čísla namiesto hrubých odhadov.

Vyhnúť sa pridávaniu zbytočných funkcií (označuje sa ako „Feature creep“ alebo aj „Scope creep“)

  • Potreba inovácie a posúvania sa vpred často vedie k vymýšľaniu nových funkcií, ktoré sme bez váhania ochotní pridávať a implementovať len na základe vnútorného presvedčenia, čo má vo väčšine prípadov za následok nekonečné termíny a zbytočné rozpočty navyše bez návratnosti. Namiesto toho, aby sme sa spoliehali na náš šiesty zmysel, môžeme jednoducho využiť prototypy, vďaka ktorým zistíme, ako skutoční používatelia reagujú na funkcie alebo zmeny a urobia za nás nestranné rozhodnutie.

Testovať obsah vašej aplikácie alebo webstránky

  • Obsah patrí medzi najdôležitejšie súčasti každého projektu (nezávisle od jeho povahy) a v spojení so skvelým dizajnom dokáže vo veľkej miere ovplyvniť vašu dôveryhodnosť a správanie používateľov. Podľa prieskumu Adobe, 38 % návštevníkov pravdepodobne opustí webstránky, ak ich obsah alebo rozloženie nevyzerá príťažlivo. Vo fáze prototypovania môžeme testovať vplyv obsahu (texty, obrázky, videá a pod.) na správanie používateľov. Takéto testovanie taktiež pomáha pri vytváraní obsahu pre marketingové stratégie, kde použitím overeného obsahu môžeme dosiahnuť lepšie výsledky kampaní a ušetriť na rozpočte.

Používateľské testovanie aplikácie na tablete

Používateľské testovanie

Používateľské testovanie v jednoduchosti simuluje situácie, v ktorých koncový používateľ využíva váš produkt. Testovania sa vždy zúčastňujú koncoví používatelia, nikdy nie členovia tímu, alebo ľudia, ktorí sa zúčastňujú na projekte. Vyhnete sa tak zaujatosti a prehliadnutiu nedostatkov, ktoré by boli pre koncových používateľov zrejmé a bez skreslenia.

Vo fáze testovania používatelia pomáhajú UX dizajnérovi uistiť sa, že aplikácia alebo produkt sú pohodlné na používanie a plnia svoj účel. Počas testovania môžeme vyhodnocovať rôzne prvky ako veľkosť tlačidiel, písmo a nadpisy, rozloženie stránky, postupnosť krokov pri registrácii atď.

Používateľským testom sa vyhneme realizácii projektu, ktorý by nespĺňal potreby používateľov, a teda aj jeho neskoršiemu zbytočnému prepracovaniu.

Nenechajte si ujsť všetky diely seriálu o výhodách investovania do UX dizajnu vo vašich projektoch.

+ Diskusia nemá žiadne príspevky